ГАЛЯ МЛАДЕНОВА ОТ В. „АЗБУКИ“ ИЗТЕГЛИ ВАРИАНТ I ЗА ДЗИ ПО ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧЕНИКА

Начало » Последни публикации

27.05.2015

Днес, 27 май 2015 г., точно в 7.00 часа Галя Младенова, журналистка от вестник „АзБуки“,  изтегли Вариант I за третия държавен зрелостен изпит по предмет по желание на ученика по следните учебни предмети: биология и здравно образование, испански език и италиански език.

Изпитът започна в 8.00 часа и е с продължителност 4 астрономически часа.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“