ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНКОВ СЕ СРЕЩНА СЪС СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТТА „ПАРАМЕДИК „ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

Начало » Последни публикации

27.05.2015

Днес, 27 май 2015 г., заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков, г-жа Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ и г-н Иван Такев, началник на отдел „Връзки с обществеността“ на МОН, приеха представители на протестиращи студенти от специалност „Парамедик“ в Медицинския университет - София. По време на срещата бяха обсъдени възможностите за продължаване на тяхното образование и бяха изяснени отговорностите на всички институции, имащи отношение към обучението им.

Беше постигната договореност да се проведе среща с представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Медицинския университет – София, както и с представители на протестиращите студенти за решаване на възникналия казус.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“