EЛКА ТРАЙКОВА ОТ В. „АЗБУКИ“ ИЗТЕГЛИ ВАРИАНТ II ЗА ДЗИ ПО ПРЕДМЕТ ПО ЖЕЛАНИЕ

Начало » Последни публикации

28.05.2015

Днес, 28 май 2015 г., в 13.00 ч., в Министерството на образованието и науката, в присъствието на експертите по география и икономика и по немски език, Елка Трайкова от вестник „АзБуки“ изтегли „Вариант II“ за държавния зрелостен изпит по предмет по желание на ученика.

Изтегленият вариант важи за 2 учебни предмета – география и икономика и немски език.

Изпитът започна в 14.00 часа и ще продължи 4 астрономически часа.

С този изпит приключва майската сесия за държавните зрелостни изпити за XII клас.

Резултатите от ДЗИ ще бъдат обявени до 9 юни 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“