СТАТИСТИКА ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ПРИЕМНИ ИЗПИТИ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС ПО ОБЛАСТИ

Начало » Последни публикации

05.06.2015

Статистика от положените приемни изпити по БЕЛ и математика за 7. клас по области можете да намерите на http://7klas.mon.bg/statistika.html

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“