МОН ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАЙСКАТА СЕСИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Начало » Последни публикации

05.06.2015

„За 15 пореден път се събираме всички заедно, за да говорим за резултатите от майската сесия на държавните зрелостни изпити“, каза заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева при откриването на пресконференцията в МОН днес. „Ние обявяваме резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) вместо на 9 юни днес, на 5 юни. Надявам се, че с този жест показваме загрижеността си към всички, защото цялото общество очаква резултатите от ДЗИ, а на зрелостниците им предстои да направят следващата стъпка в живота за своето личностно и професионално развитие“, допълни г-жа Кастрева.

Тя благодари на учители, директори, квестори, училищни и регионални изпитни комисии, регионалните инспекторати по образованието, експертите от МОН,  на всички участници в организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити.

 „Сравнявайки резултатите с тези от предишната година, можем да кажем, че те са съизмерими, като разликите са много малки и несъществени“, заяви г-жа Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН, и направи детайлен анализ на резултатите.

Продължаваща е тенденцията за намаляване на броя на явяващите се на ДЗИ. Тази година зрелостниците, които са се явили на задължителните изпити, са малко над 52 000.

Най-голям интерес продължава да се наблюдава към предметите биология и здравно образование, география и икономика и английски език като втори задължителен зрелостен изпит.

Традиционно най-висок брой точки има по чуждите езици, а най-нисък - по география и икономика, история и цивилизация.

Напредък спрямо миналата година се констатира по философски цикъл, физика и астрономия и английски език. По-висок процент отлични оценки има по английски език и по физика и астрономия.   

Съизмерим - и в повечето случаи по-висок - е и средният брой точки спрямо предходната година. Средният брой точки е 61,77 – много добър 4,65.

Статистиката показва, че тази година 244 зрелостници имат 100 т. Няма зрелостник със 100 т. и на двата ДЗИ.

57 зрелостници имат 0 т.

61 зрелостници са с по две пълни шестици (6,00)

4786 зрелостници имат по две отлични оценки (>= 5,50)

1667 зрелостници са с по две слаби оценки

6 зрелостници имат 0 т. и на двата ДЗИ

8162 слаби оценки (3394 по БЕЛ)

17207 отлични оценки (7057 по БЕЛ)

Според анализа на резултатите от изпита по български език и литература, на който са се явили 52 855 зрелостници, средният успех е 4,21. Той е малко по-нисък от средния успех за миналата година, но добра новина тази година е фактът, че само 1/3 от зрелостниците не са писали по 41. задача – есе или интерпретативно съчинение. Повече от половината от тези, които са писали, са предпочели есето, а по-малка част са правили интерпретативно съчинение.

Зрелостниците са срещнали трудности при пунктуацията. По отношение на правописната норма процентът на справилите се е по-нисък, но граматичната норма е покрита от по-голям процент ученици. Възходяща е тенденцията при уменията да съставят свободни отговори.

Г-жа Кастрева благодари на медиите за изключителния им интерес към цялостната организация на провеждането на изпитите. Тя ги нарече коректив за изпълнение на ангажиментите на Министерството на образованието и науката към всички зрелостници и партньор при реализирането на политиките на МОН за подобряване качеството на образованието.

Заместник-министър г-жа Кастрева категорично заяви, че ръководството на Министерството на образованието и науката ще продължи да върви в посока към електронно оценяване на изпитните работи по всички учебни предмети, оптимизиране на организацията на изпитите, осигуряване на видеонаблюдение и видеозаписи във всички зали, в които се провеждат ДЗИ, с цел гарантиране на спокойна работна атмосфера и равнопоставеност за всички зрелостници.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“