ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАСТРЕВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СРЕДНОТО И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ - ПЕРСПЕКТИВИ И РЕШЕНИЯ“

Начало » Последни публикации

10.06.2015

 

На 10 юни 2015 г. в Гранд - Хотел София  заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева взе участие в националната конференция на тема „Взаимодействието между средното и висшето образование – перспективи и решения“, организирана от Синдиката на българските учители и Фондация „Фридрих Еберт“.

„Развитието на обществото е функция на образованието“, заяви г-жа Кастрева в нейното приветствие и определи основните насоки, към които ще се стреми Министерството на образованието и науката, за да подпомогне връзката между средното и висшето образование да стане по-тясна и по-задълбочена, а именно: създаване на нормите в средното образование, кариерното ориентиране, трансфер на кредити, активно сътрудничество в изграждане на кадрите за средните училища - учителите, квалификация на педагогическите специалисти.

 „Висшето училище ще изживее изключително много катаклизми, ако ние в средното образование не се обединим и не положим усилия за качествено образование на нашите деца, които утре ще бъдат успешни млади хора“, заяви г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, и посочи, че не е за подценяване практиката на западните страни, когато гост лектори от висшите училища четат или преподават на 11 и 12 клас, особено в техническите професионални гимназии. Така се създават по-добри предпоставки за кариерно ориентиране и развитие на младите хора. Според нея е хубава идеята водещи учители да имат възможността да влизат в университетите и да продължат кариерното си развитие. Г-жа Такева каза още, че педагогическата общност приема въвеждането на дуалната система много позитивно.

На конференцията презентация за връзката между средното и висшето образоване на тема „От акредитирана квалификация към сертифицирани умения - предизвикателствата на новата образователна парадигма“ изнесе проф. д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии.

Доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, отбеляза противоречията между качеството на средното образование и изискванията на висшето образование (висшите училища). А  темата  „Средно и висше образование – дискусионни въпроси“ бе представена от проф. Росица Пенкова от Департамента за информация и усъвършенстване на учители (ДИУУ).

Гости на националната конференция бяха г-жа Регине Шуберт, ръководител на бюрото на фондация „Фридрих Еберт“, г-н Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ,  ректори на висши училища, директори, учители и синдикални дейци.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“