МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТЛИЧИ С ПРИЗА „УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ И СТЕРЕОТИПИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ПОЛА” 15 УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

12.06.2015

Министерството на образованието и науката, в партньорство с фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ (ДОИТ) и Националната мрежа за децата (НДД), отличи с приза „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола” 15 училища на тържествена церемония днес.

Тази година в инициативата, която се провежда за втора поредна година, са участвали 70 училища. В резултат на прегледа на анкетните карти и обсъждане на различните показатели екипът на фондация ДОИТ излъчи 15 училища, които отговарят максимално на заложените критерии. Тези училища са посетени през месец април от екип за мониторинг и оценка на фондацията и на НДД. Оценяването е извършено по десетобална система на всяко училище, прилагайки следните критерии:

- Училището работи по темата „Равнопоставеност на половете”;

- Училището работи по превенция на насилието, вкл. насилието, основано на пола;

- Училището има разработен механизъм за противодействие на тормоза;

- Училището има сформиран координационен съвет;

- Училището има План за действие по превенция на тормоза;

- Училището работи с родителите и има активно Училищно настоятелство;

- Изчерпателност и съдържателност на отговорите в анкетата.

Отличени бяха следните победители:

Първо място:

1. Категория Основно училище:  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - град Ботевград, с директор Даниела Николова.

2. Категория Средно общообразователно училище: СОУ „Никола Войводов“, град Враца, с директор Галина Витанова.

3. Категория Професионална гимназия: ПГСУАУ „Атанас Буров“, град Силистра, с директор Дочка Милушева.

Второ място:

1. Категория Основно училище: ОУ „Пейо Яворов“, град Кърджали, с директор: Елена Янева.

2. Категория Средно общообразователно училище: 35 СОУ „Добри Войников“, град София, с директор Анна Калчева.

3. Категория Професионална гимназия: СОУ „Сава Доброплодни“, град Шумен, с  директор Албена Иванова-Неделчева.

Всичките  училища са много добри и в същото време напълно различни в усилията си да постигнат безопасна училищна среда без агресия и насилие, посредством цялостна разработена политика за ненасилие и толерантни отношения.

С оглед на значимостта на проблематиката за изграждане и поддържане на училищна среда, в която взаимоотношенията се градят върху равнопоставеност и равни възможности за включване в живота на училищната общност, съвместната инициатива между МОН, фондация ДОИТ и НМД допринесе за осветляване на действително креативните усилия на отличените училища в посока на следване и изграждане на политиките за ненасилие в училище.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“