ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УЧАСТВА В СРЕЩИ НА ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИ ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

Начало » Последни публикации

05.06.2015

Проектът „Развитие на Рейтинговата система на висшите училища" е един от най-успешните, изпълнявани по ОП „Развитие на човешките ресурси” в сферата на образованието през отминалия програмен период 2007-2013 г., сподели проф. Николай Денков, заместник-министър на образованието и науката.  Системата се поддържа и развива с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, а през програмния период 2014-2020 г.  -  чрез новата ОП „Образование и наука за интелигентен растеж”.

По време на срещите на публичните органи по проекта - Консултативния и Експертния съвет - бяха представени предложения от Консорциум “ИОО-МБМД-С” за промяна в методологията на Рейтинговата система. Те включват: усъвършенстване на системата на база на обратна връзка и препоръки от висшите училища и други заинтересовани страни; добавяне на нови или редакция на съществуващи индикатори; разширяване на функционалностите на системата; въвеждане на допълнителен индикатор за професии по призвание. Един от най-разискваните въпроси беше за стимулиране обособяването на регионални висши училища чрез въвеждането на нови индикатори.

По отношение разглеждането на науката в контекста на качеството на образованието бе предложена промяна на матрицата за съответствие на научните области в SCOPUS с професионалните направления във висшето образование.

След задълбочена дискусия представителите на висшите училища приветстваха новостите най-вече по отношение на новата матрица за съответствие на научните области с професионалните направления, изказаха мнения и направиха много конструктивни предложения.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“