ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА СЕ СРЕЩНА С УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

14.06.2015

На 12 и 13 юни 2015 г. в Учебно-оздравителната база „Равда“  на Университета за национално и световно стопанство се състоя среща на част от ръководството на УНСС и директори на професионалните гимназии по икономика в страната.

На срещата присъства и г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката.

Целта на срещата беше учредяване на Асоциация на икономическите училища в България, която да работи за повишаване качеството на обучението в средните икономически училища в страната, осигуряване на плавен преход към висшето икономическо образование и възможностите за вертикална интеграция между средните и висшите училища.

Презентация на тема „Състояние на професионалното образование в България и предизвикателства пред икономическите училища“ беше изнесена от г-жа Емилия Иванова – директор на Националната търговско-банкова гимназия.

Госпожа Кастрева поздрави участниците в срещата и я определи като актуална и важна за средното професионално образование. Тя отговори на въпроси на директори, свързани с държавния план-прием, финансирането на професионалното образование, квалификацията на учителите и бъдещия закон за училищно образование.

Заместник-министър Кастрева участва в обсъждането на задачите на новоучредената асоциация, даде свои  препоръки за нейната дейност, свързани с организиране на национални икономически състезания и конкурси, участие на университетите в квалификацията на преподавателите в средните училища и актуализиране на учебната документация.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“