ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН

Начало » Последни публикации

18.06.2015

На 18 юни 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Заседанието включи: Обсъждане на проект за изменение на Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета; Представяне на резултатите от държавните зрелостни изпити и от националното външно оценяване в IV и в VII клас.

Коментар на актуални теми за промени в нормативната уредба и спазване на трудовото законодателство.

Членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование одобриха предложения проект за изменение на Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“