БЛИЗО 53 МИЛИОНА ЛЕВА СА ОСИГУРЕНИ ПО СЕКТОРНАТА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Начало » Последни публикации

25.06.2015

Европейската комисия и Центърът за развитие на човешките ресурси подписаха преди дни финансово споразумение за финансиране на дейности по програма Еразъм+ за  селекционната 2015 година. Договорената сума е 26 924 278 евро като средствата са разпределени по ключови дейности в областта на образованието, обучението и младежта. С така осигурените вече средства се продължават добрите практики, създадени у нас с подпомагането на проекти и инициативи към развитието на училищното образование и висшето образование. Специално внимание се отделя и на професионалното образование и обучение.

При изпълнение  на проекти се утвърждава интересът към насърчаване на иновациите и на проекти, свързани с партньорства между образованието и бизнеса. С прозрачност и продължаване на политиката на добри практики г-жа Мануела Радева, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, заяви намерението да бъдат информирани медиите за хода на реализация на програма Еразъм+ у нас.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“