ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД 7. КЛАС

Начало » Последни публикации

16.07.2015

Резултатите от трето класиране на кандидатстващите след 7. клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“