ДРУЖЕСТВО НА АСОЦИИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАН ЩЕ ПРИОБЩАВА БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ, ЖИВЕЕЩИ ЗАД ГРАНИЦА

Начало » Последни публикации

15.07.2015

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов и председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров на специална среща обсъдиха параметрите за създаване на Дружество на асоциирани членове на БАН, в което да бъдат приобщени водещи учени от български произход, които работят извън пределите на родината. Инициативата е съвместна на МОН и БАН с подкрепата на Дипломатическия институт към МВнР.

В срещата, фокусирана по уточняване на детайли по изграждане на Дружеството, участва и чл.-кор.проф. Стефан Хаджитодоров, съветник на председателя на БАН.

Комисия към Дружеството ще приема членове на това дружество към БАН. В нея  ще се включват заместник-министър на образованието и науката, отговарящ за ресор наука, директорът на дирекция „Наука“ в МОН, двама представители на Управителния съвет на БАН и директорът на Дипломатическия институт към министъра на външните работи. Комисията към Дружеството си поставя за цел да изгради механизми за привличане на учени от българската диаспора, които са водещи в областта на науката и иновациите. Целта е да се използва капацитетът им за подготовка на докторанти, за съвместни научноизследователски и иновационни проекти, както и съвместно ползване на научната инфраструктура в страната и чужбина.

Предстои изработването на правилник за функционирането на Дружеството.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“