ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ КАНДИДАТСТВАТ ОТНОВО СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Начало » Последни публикации

16.07.2015

 

Записването на приетите на третия етап на класиране ученици е в периода от 17.07.2015 г. до 20.07.2015 г. включително, без събота и неделя.

След отчитане на записалите се ученици и незаетите места след трети етап на класиране, паралелките, които са под минималния брой – 18 ученици, се закриват. Учениците от закритите паралелки се пренасочват по последващите им желания от заявлението.

В срок до 28.07.2015 г. директорите на всички училища с прием след завършен VII клас създават организация за попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

 

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“