ОТПУСКАТ СЕ НАД 500 000 ЛВ. ЗА СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА 2015 Г.

Начало » Последни публикации

29.07.2015

Над 500 000 са одобрените допълнителни разходи по бюджета за физическо възпитание и спорт на студентите в редовна форма на обучение във висшите училища.

Средствата се предоставят в изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно-тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване. Определят се на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите редовна форма на обучение.

Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите във висшите училища.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“