ПРОФ. ТОДОР ТАНЕВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: ПЪРВИТЕ КОЛЕЖИ ЩЕ СА В ГАБРОВО, МОНТАНА, ДОБРИЧ-КАВАРНА И БУРГАС

Начало » Последни публикации

03.08.2015

- Проф. Танев, какво ще е новото през новата учебна година?

 

- Буквално преди часове се връщам от Франция. Бях там по покана на авторитетния и стар университет на Тулуза, открит през XIII век. Бях по две причини. Едната е професионалното образование. Търся френски партньори, които да помогнат на нашата реформа в това отношение. Не всички от нашите партньори като швейцарците, австрийците и германците - с плановете си за внедряване на дуалното образование в България, - са заинтересовани от земеделие и от винарство или от хотелиерство. Французите предлагат точно това. Другата причина е, че там е открит първият университет на третата възраст. Преди година са празнували 40 години от откриването му. В динамичния свят хората от 50 години нагоре имат конституционното и човешкото право да учат, но не да получават дипломи. Университетът на третата възраст е условно университет.

Така, че новата учебна година ще бъде посветена на реформите. Реформата е фундаментална в нейния реално осъществим вид. За първи път Министерството на образованието и науката се обръща изцяло към живота. Това е аксиома, не уравнение.

Поканата ни е към този обширен сектор, наречен от мен живот. Казано накратко: учителите, работодателите и местните власти, да информират активно Министерството от какви експерти имат нужда, от какви специалисти, колко точно им трябват през годините в конкретните населени места. Те имат и задължението да участват в управлението в учебните звена, в изготвянето на учебни програми, включително и във валидирането на уменията и знанията накрая на обучението. Това е образование, поискано от всекидневието, не измислено или сътворено в някой кабинет. Ние се вглеждаме в отсъстващите качествени специалисти и даваме шанс на икономиката. Отстъпваме на заден рубеж, за да допуснем до нас основния партньор. Сравнете го например с анихилацията в определени сфери досега. Министерството е държава в държавата и така е било 120 години. Образователната система произвежда продукт без особена връзка с живота, затова имаме толкова безработни висшисти, затова имаме толкова мъртви души в някои училища, затова имаме недобри програми за интеграция на малцинствата и задържането им в училище.

 

- Казвате, че Министерството е в дълг към професионалното образование, как ще се разгърне дуалното обучение от есента?

 

- Дуалното образование е само част от големия ни план за възстановяване и развитие на професионалното образование. Заварих министерство, в което даже нямаше дирекция за професионално образование. Имаме екипи за училищата, за висшето, за науката. Професионалното образование е като сираче. Така не може да продължава, особено ако следваме истинската философия - образованието да следва живота, а не животът да се опитва да се справя с продукцията на образователната система, която понякога е добра, но има и дисонанси.

Не може да има толкова малко инженери или медицински сестри, когато в същото време има толкова много хора, които са завършили бизнес или право. Затова сме принудени да инициираме спешни мерки. Партньорство и екипност са практика, които въведем ли веднъж, ще рестартират системата отвъре. Искаме учителите по места, местните власти и местните работодатели, представителите на малкия и средния бизнес да поискат училища, каквито на тях им трябват. Дуалното образование е най-силно в Швейцария, Германия и Австрия. Как ще изглежда дуалното образование - 60% практика и 40 учение в клас. Точно там където има реален резерв в Добруджа, в Родопите и дори в Северозападна България. Привърженик съм на дуалното образование, но у нас то има своята специфика. И ние като разумни личности е добре да се съобразим докрай с нея.

Неслучайно бях във Франция. В момента учениците след XII клас получават трета професионална степен, излизат и повече образователната система не ги възприема. Обратно, ние ще създадем липсващото звено в образователната система между гимназията и висшето образование в т.нар. интегрални колежи.  Статутът им е повече от ясен и категоричен. Те ще са над средното образование и под висшето. Учениците там ще могат да получават четвърта степен, но също така ще получат управленски знания и директен вход без приемен изпит в съответните висши учебни заведения. Някои от тях ще могат да участват в клъстерите, позволете тази чуждица, което е обединение на науката и производството. Помислили сме системата да е с широко отворени врати на всеки етаж.

 

- Кои ще са първите интегрални колежи?

 

- Ще отговоря накратко, а детайлите ще споделяме своевременно по всички комуникационни канали. Предложението е за начало на кампанията с четири колежа. Трябва ни поне една година аванс за работеща оценка на въздействието. Единият ще е в Монтана - по информационни технологии. Второто място е Габрово. Заедно с Техническия университет и професионалните гимназии ще направим колеж по мехатроника и машиностроене. Третото място е в Добрич и Каварна. Заявката от там е за колеж по земеделие и зоотехнологии. Четвъртото място е Бургас, където ще се занимават с образование по туризъм на световно равнище. Чудя се защо това не е било правено до момента при положение, че работодателите, общинската администрация, градоначалниците, хората по градовете го искат повече от всички.

 

- Предвиждате проверки за фиктивно записани ученици, масова практика ли е записването на мъртви души?

 

- Това е много сериозен проблем, защото данъкоплатецът плаща за всеки ученик. Този ученик трябва да съществува и да бъде научен. Когато ученикът не съществува, парите отиват някъде другаде. Ние естествено не сме полицаи. Нямаме намерение да организираме лов на вещици, а на фиктивно записани ученици.

За някои допустими отклонения има начини да въведем ред, особено ако тенденциите за следващите години в конкретното място са добри. Но когато става дума за безобразия, които бяха споделени на срещата с регионалните инспекторати от няколко места, смятам, че е крайно време да се вземат мерки. И не ми е ясно защо такива мерки не са били взети до встъпването ми в длъжност. Още през август започва активната работа, за да няма на 15 септември оправдания за текущи ремонти, да няма шикалкавене за изоставане от програмата. Лично ще проверявам изненадващо отделни училища. За да няма теч на средства и други фрапиращи нарушения, сме подготвили 6 мобилни екипа, които ще правят проверки дали ремонтите са в действителния обем и качество. През август, когато повечето ресори почиват, Министерството ще работи най-активно. Имахме и други важни теми на тази среща като  обновяването на съдържанието на учебниците, особено от I до IV клас.

 

- Какво конкретно предвиждате за учебниците, все още не е приет законът за предучилищното и училищното образование?

 

- Няма приет закон, така е. Нагърбваме се с нелеката задача всички нередности от I до IV клас, за които ни информираха родители и учители, да бъдат поетапно отстранени. Подготвена е заповед за експертни комисии по отделните казуси с предложения за промени, които трябва да съгласуваме с творческите колективи. Амбицията ни е значителна част от тези реформи да станат факт още през първия срок. Законът е минал одобрение в немалка степен, активно се работи по него в момента. Ето защо екипът ми счита, че да чакаме абсолютно формалното му приемане може да ни забави значително.

 

 - Какъв е коментарът ви за резултатите от матурите и външното оценяване? 15 000 бяха двойките на изпита по математика след VII клас, резултатите са най-ниски от 2010 година насам?

 

- Затегнахме много дисциплината тази година. Факт неоспорим от най-големите ни критици дори. Част от причината е и това. Нашите колеги от районните инспекторати споделиха, че има пропуски, по който се готвят задачите. Разковничето на казуса - има различни учебници. Това, което е в едни, в други може и да не липсва, но е поднесено по друг начин. Следователно тестовете, които се правят и особено задачите, трябва да бъдат съобразени с всичко, което се преподава навсякъде в цяла България.

 

- Това е много сериозно.

- Затова гледаме под лупа анализа от матурите. Заместник-министър Кастрева е натоварена да сформира необходимата група, която да следи за съответствието на учебното съдържание в цялата страна. Тестовете ще бъдат съобразявани безусловно.

 

- Ще има ли матура по математика?

 

- В момента се работи по документ, който трябва да е готов на 14 септември. Как ще бъдат променяни матурите, ще научим преди началото на учебната година, когато е крайният срок за съответните наредби от моя страна. Едно е сигурно, че матурите ще бъдат променени като технология в една или друга степен, но се надявам в достатъчна, за да осигуряват спокойствие на системата, на децата и разбира се на техните родители.

 

- Какво показаха последните резултати от разследването около изтичането на информацията за матурата?

 

- Подчертавам, че матурите тази година минаха много успешно. Това означава, че не трябва да се спекулира с изрази като "скандал" или "изтичане на информация". Трябва да се отбележи фактологията, а не безсмисленото дърдорене. Ще го кажа накратко. Големият проблем е с преписването. Него констатираха не само нашите екипи, които пратихме из страната. Констатираха го и разследващите екипи на Министерството на вътрешните работи. Става дума все пак за 800 хиляди деца и близо 2 милиона родители. А ние имаме отговорен ангажимент към всеки родител и ученик. Създаването на неверие в образователната система, вреди на всички нас.

 

- Какви мерки ще предприемете срещу агресията сред учениците?

 

- Факт е, че младежта много по-често е в интернет, отколкото във фамилната си среда. По интернет е най-лесно да смъкнете сайтове с игри, които съдържат насилие и бруталности. Погледнете филмите даже със сравнително благия филтър, който има у нас. И въпреки всичко няма филм без искри, без бой, без бруталности на улицата. Това е нещо, което долетя до нашите граници, нещо, което нямахме преди. Готвим стратегия за привличане и организиране на родителите. Смятам, че родителите могат да участват и в матурите. Защо в едно училище да няма избрани от родителските настоятелства екипи от трима души, които да гледат мониторите. Предложил съм го.

Триъгълникът на образованието е общество – държава - семейство. Това се прави с огромен успех в Англия. Затова имах среща и с Нейно Превъзходителство Ема Кейт Хопкинс посланик на Обединеното Кралство в България. Ще ни осигурят подкрепа със специалисти за въвеждане на техния опит.

 

- Премиерът Борисов каза, че една реформа - на Калфин, вече е завършена, кои други очаквате да приключат?

 

- Вероятно той е имал предвид фаза от реформата, залегнала в програмата на правителството. Скептично настроен съм, че реформа в цяла сфера, а не в отделно учреждение или завод, може някога да приключи. Реформа в цяла сфера е жив организъм. Това е непрекъснат процес на подобрение и на адаптиране към предизвикателствата на времето.  С моя екип правим също значими стъпки към пълна реализация на образователната реформа и те стават видими не само в това министерство. За големи сектори истинската реформа е правенето на крачка в посока, откъдето е невъзможно връщането назад.

 

- Какъв хоризонт давате на сегашното правителство?

 

- Не съм политическо лице. Ще отговоря сърдечно. Мисля, че това правителство има сериозни възможности да изкара цял мандат.

 

- Мислите ли, че ще има смени в кабинета?

 

- Вероятно, защото кабинет не може да остане четири години непроменен. Но при добре смазан механизъм и вървящ отбор е старо правило да не се правят промени. Понякога хората очакват да видят отсечени министерски глави, побити на кол пред министерството им.  Случва се и да е обратното по света.

 

Ярослава ПРОХАЗКОВА

24 часа, стр. 1, стр. 13, стр. 19.

Снимка: Йордан СИМЕОНОВ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“