НАУЧНИТЕ СПИСАНИЯ НА МОН СА ПРИЕТИ И В ERIH PLUS

Начало » Последни публикации

07.08.2015

Потвърждението за включването на изданията на МОН в Европейския реферативен индекс идва след продължила половин година проверка и оценка на тяхната научна стойност

 

Научните списания, издавани от издателството на Министерство на образованието и науката – „Аз Буки”, са одобрени и са включени в Европейския реферативен индекс за хуманитарни и социални науки – ERIH PLUS.

 

Списанията са „Педагогика”, „Стратегии на образователната и научната политика”, „Чуждоезиково обучение”, „История”, „Български език и литература“, „Математика и информатика”, „Професионално образование”, „Философия”. Главни редактори на четири от изданията са преподавателите от Софийския университет „Св. Климент Охридски”: проф. Емилия Василева, проф. Ирина Колева, проф. Димитър Веселинов и проф. Пламен Митев. Eкипите на останалите се водят от проф. Маргарита Георгиева – Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, проф. Сава Гроздев – БАН, доц. Тоня Георгиева – Аграрен университет – Пловдив, и доц. Георги Апостолов – Югозападен университет „Неофит Рилски”. Научен ръководител на направление "Обществени и хуманитарни науки" е проф. Добрин Добрев, а на направление "Природни науки и математика" - проф. Борислав Тошев.

 

Цел на Европейския реферативен индекс ERIH PLUS за хуманитарни и социални науки е да направи видими висококачествени изследвания, чиито резултати са обявени в академични издания. Одобрението за български списания идва след продължила близо половин година процедура на проверка. Оценявани са по различни критерии, сред които редакционна колегия с участието на известни български и чуждестанни учени, използване на система за анонимно рецензиране (peer review), задължителни резюмета на английски език за всички публикувани статии, наличие на онлайн версия.

 

Списанията се разпространяват не само в страната. Само зад граница научната периодика на МОН има над 460 абонамента и достигат до Америка, Европа, Азия и Австралия.

 

Изданията, някои от които с над 70-годишна история, презентират и млади изследователи пред света на науката. Българските научни списания са и платформа за обмен на опит и добри практики сред образователни експерти от България и техни колеги от цял свят.

 

Научната периодика на „Аз Буки” се реферира, индексира и листва също от:

– SCOPUS

– The Philosopher’s Index

– SOCIOLOGICAL ABSTRACTS

– SOCIAL SERVICES ABSTRACTS

– WORLDWIDE POLITICAL SCIENCE ABSTRACTS

– PAIS INTERNATIONAL AND LINGUISTIC AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS

– EBSCO

– ИНИОН – РАН

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“