КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ПО НАУЧНАТА ПРОГРАМА НА НАТО ЗА МИР И СИГУРНОСТ

Начало » Последни публикации

19.08.2015

Министерство на образованието и науката чрез междуведомствената работна група за взаимодействие с НАТО, обявява   конкурс за идеен проект по Научната програма на НАТО за мир и сигурност (http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm).

Конкурсът цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора, завършили висшето си образование, или докторанти, с научни интереси в областта на отбраната и сигурността,  които ще реализират своите идеи съвместно с учени от научни колективи в Р България и страните-членки и партньори на НАТО.

Повече информация за конкурса, може да откриете на следния електронен адрес: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=1088

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“