МИНИСТЪР ТАНЕВ ОТКРИ СЕМИНАР НА ТЕМА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ МЕЖДУ НАУЧНИ И БИЗНЕС СРЕДИ И МЕСТНИ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТА НА РЕГИОНАЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ“

Начало » Последни публикации

01.09.2015

В София министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев откри първия  Национален семинар-рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС)“.

Изразявам почитта си към вас, които от години работите в това направление, на което най-после дните за съществуване изгряха, каза в поздравлението си към участниците в информационния ден проф. Танев. „Сегашният екип на Министерството на образованието и науката коренно промени философията на работа с образованието и науката. Министерството прави крачка назад, каквато от 123 години – от първия закон за народното просвещение - не е правило, - „отстъпва“ изконни територии, които е завоювало по предопределение, и пуска на това място (на което няма вакуум в живота) бизнеса, местната власт, местните общности, за да се вслушаме, да се срещнем на ключовия камък, който ни свързва, за да градим общ мост“ – коментира министърът. Той пожела успех на инициативата, като цитира на латински език пожеланието: „Добре да върви това, което сте започнали!“

Модераторът на семинара проф. Костадин Костадинов, заместник-министър на образованието и науката, поясни, че информационните дни са посветени на оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност“, на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и на програма „Хоризонт 2020“.

Д-р Анна-Мари Виламовска, секретар по иновации и здравеопазване на Президента на Република България, се обърна към организаторите на събитието с думите: „Поздравявам ви за това, което сте си поставили за цел в следващите 10 дни – един интегриран панел, в който да представите основните инструменти, които ние ще ползваме. Поздравявам екипа на Министерството на образованието и науката, че нашата мечта за оперативна програма, която е в областта на образованието и на науката, вие я реализирате.

Г-жа Светлана Ломева, изпълнителен директор на Асоциация за развитие на София,  представи Иновационна стратегия за интелигентна специализация на град София. Тя изтъкна заслугите на проф. Костадинов, който е инициатор за разработването й, като подчерта, че изискване на Европейската комисия е всяка държава да има такава регионална стратегия.

По темата за създаване на Национална стратегия за интелигентна специализация в презентацията си говори г-жа Лейла Радованова от дирекция „Икономически политики за насърчаване“ в Министерството на икономиката.

В работата на информационния ден, който се проведе в Парк-хотел Москва,  взеха участие г-жа Златина Карова, директор на дирекция „Наука“,  както и експерти от МОН, Ели Канева  от Министерството на транспорта и съобщенията, Тихомира Палова от Министерството на икономиката, проф. Георги Райчевски, програмен директор на Фондация „ГИС – Трансфер център“, Димитър Христов от фирма „Хирон“, представители на научни организации,  на висши училища, на малки и средни предприятия и на неправителствени организации.

Семинарът премина при голям интерес.

Националният семинар-рали с основна тема „Възможности за съвместни проекти между научни и бизнес среди и местни власти в контекста на регионалното приложение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация се провежда до 10 септември 2015 г. След София семинарът гостува на 2 септември в гр. Стара Загора, на 3 септември – в гр. Русе, на 4 септември –в  гр. Габрово, на 8 септември – в гр. Враца, 9 септември – в гр. Пловдив и на 10 септември – в гр. Бургас.

Модерираната дискусия акцентира върху възможностите за съвместни проекти между научната общност и бизнеса в национални и европейски програми и инициативи. Представят се основните програми и инструменти за финансиране като:

- Европейските програми „Хоризонт 2020“, Обществата на знанието и иновациите в рамките на Европейския технологичен институт, COST, EC COSME, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, новия инструмент на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия EUREKA;

- Националните инструменти за финансиране на наука и иновации – Национален иновационен фонд, Фонд „Научни изследвания“.

В реализацията на семинарите са включени експерти от Министерството на образованието и науката, както и представители на Министерството на икономиката, националните контактни лица по програма „Хоризонт 2020“,  Иновационният фонд, Фонд „Научни изследвания“.

.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“