МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ ОЧЕРТА ЦЕЛИТЕ ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА НА СРЕЩА С НАЧАЛНИЦИТЕ НА РИО

Начало » Последни публикации

04.09.2015

В момента се провежда традиционната годишна среща на началниците на регионалните инспекторати по образование с екипа на Министерството на образованието и науката.

Преди минути министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев изнесе доклад, в който очерта целите през новата учебна 2015/2016 година.

Министър Танев изрази задоволство от личната инициативност на началниците на РИО за решаване на проблемите и поставените задачи на съвещанието за подготовка на учебната година, проведено на 23 юли 2015 година. Министърът благодари за усилията, които началниците на РИО са положили за този период и продължават да полагат и в момента за изкореняване на порочната практика „фиктивно записани ученици“. В резултат на тези усилия образователната система по предварителни данни, които чакат потвърждение, би разполагала с резерв от над 20 милиона лева за усвояване. Проф. Танев обърна специално внимание на опасната тенденция за неглижиране на образованието в малките градове и села. 

Министърът сподели своето намерение да бъдат взети следните мерки:

-          Да се разгледа възможността и да се обсъди спешно с колегите от съответните министерства и институции – МВР, Министерство на правосъдието и съответните комисии в 43-то Народно събрание, как да бъде криминализарано деянието „фиктивно записване на ученик“ и да се предложат изменения в Наказателния кодекс след своевременна консултация на необходимите нива;

-          Да се въведе система на внезапен седмичен контрол за проверка от регионалните инспекторати и при констатиране на нередности да бъдат докладвани и санкционирани съобразно административните актове;

-          Да се разгледа възможността за въвеждане на стриктно изплащане на така наречените  средства “парите следват ученика” не на годишна база, а поетапно (месечно или на друг период) след проверка в училището за реално записани ученици;

-          Да се оцени системата за електронно обслужване в училищното образование, критикувана остро на срещата с РИО от 23 юли 2015 година и се предложи спешно решение на казуса до края на месец септември.

Министърът обърна внимание на активната работа, която се провежда за успешното стартиране на учебната година по отношение на готовност след извършени ремонти и каза, че лично ще участва при внезапни проверки на отделни училища, а на заместник-министър Кастрева ще бъде възложено да предложи категорични санкции при открити нередности. За да няма изтичане, кражби на средства и други фрапиращи нарушения, в момента се подготвят за работа мобилни екипи, които ще извършат финалните проверки и ще установят дали ремонтите са в действителния обем и качество.

Министър Танев призова към практиките „партньорство“ и „екипност“ и заяви готовност за личен контакт с всеки по важни теми, които се отнасят до цялата система.

Проф. Танев наблегна на важността на приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование като основен инструмент за промяна на философията на училищното образование с оглед на промените, настъпили в общественото развитие от далечната 1991 г., когато е бил приеман действащият в момента закон.

В традиционната годишна среща участват началниците на регионалните инспекторати по образование от всички 28 области, директорите на ресорните дирекции в МОН, директорът на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование, представители на Института за изследване на населението и човека към БАН  и др.

Срещата се ръководи от заместник-министър Ваня Кастрева.

Предвижда се срещата да продължи с направен анализ на резултатите от изминалата учебна година; да се представят перспективите пред преподаването и ученето, резултатите от международното изследване за учители TALIS 2013; промените при съгласуването на Списък – Образец 1, 2 и 1а и резултатите от изследване на подходите на учителите за мотивиране на учениците за учене.

20-те милиона за увеличението на заплатите на учителите бяха друга коментирана тема и са дело и постижение на синдикатите в лицето на Пламен Димитров и Янка Такева, които са намерили разбиране от финансовия министър и министър-председателя.

В работата на срещата участват и г-жа Янка Такева - председател на СБУ, и г-жа Лилия Христова - директор на дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" в община Варна. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“