УТВЪРДЕН Е ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ «МЕДИЦИНСКА СЕСТРА» И «АКУШЕРКА» ЗА УЧЕБНАТА 2015/ 2016 ГОДИНА

Начало » Последни публикации

09.09.2015

 

Министерският съвет утвърди допълнителен прием на студенти за обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ за новата учебна година. Решението е във връзка с промени в структурата на две висши училища, настъпили след утвърждаването през м. май на годишния прием.

Във всеки от филиалите във Велико Търново и в Шумен на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна ще се обучават допълнително по 10 медицински сестри и по 10 акушерки. С по 10 се увеличават и студентите по двете специалности във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в структурата на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

Предложените промени имат за цел да създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването. По този начин ще се удовлетвори недостигът и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в съответните региони и страната.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“