НОВИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ИЗБРА СВОЕ РЪКОВОДСТВО

Начало » Последни публикации

12.09.2015

На 11.09.2015 г. от 14,30 ч. в Министерски съвет се проведе първото заседание на новоназначения Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“ с логистичната подкрепа на политическия кабинет на вицепремиера г-жа Румяна Бъчварова.

За председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ единодушно бе избран проф. дхн Георги Николов Вайсилов, представител на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, факултет по химия и фармация.

Проф. Вайсилов е изтъкнат български учен, председател на Хумболтовия съюз в България до 2015 г., а понастоящем негов почетен член. Носител е на наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на природните науки и математиката. От 2012 г. е председател на работната група към МОН за изработване на проект на нов Правилник на Фонд „Научни изследвания“. За периода 1991-2015 г. проф. Вайсилов има h-index 24, 98 публикации в реферирани научни издания и 2 261 цитирания. 

За негов заместник бе избран чл.-кор. проф. дфн Костадин Ганчев Ганев, представител на Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН.

Проф. Ганев е член на Европейската асоциация по изучаване замърсяването на въздуха (EURASAP), член е на дружеството на физиците в България, главен редактор на Българско геофизично списание. За периода 2000-2015 г. проф. Ганев има h-index 6, 132 публикации в реферирани научни издания и 177 цитирания.

Гости на срещата бяха проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката и чл.-кор. проф. дмн Емил Хорозов, съветник на министъра по въпросите, свързани с Фонд „Научни изследвания“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“