ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА: НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ НИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАБОТИМ ГЪВКАВО И МОДЕРНО

Начало » Последни публикации

12.09.2015

В Националния исторически музей на 12 септември 2015 г. се проведе традиционната септемврийска среща преди началото на новата учебна година на директорите на столични училища.

Заместник-министър Ваня Кастрева се обърна към присъстващите на срещата с думите: „Позволете да Ви поднеса специални поздрави от министъра на образованието и науката проф. Тодор Танев с пожелание за успешна учебна година“.

Г-жа Кастрева говори за предизвикателствата, които стоят с приемането от  Народното събрание на новия закон за предучилищното и училищното образование. „Това е възможност да направим образованието модерно, гъвкаво и проспериращо“. Тя добави: „През новата учебна година ще продължим със стъпките на промяна, започнали от вече предходната година. За първи път информацията, която носят Списък-Образец №1, 1а и 2 ще бъде само в електронен вид, ще усъвършенстваме организацията при провеждането и оценяването на различните национални външни оценявания. Чрез възможността родителите да бъдат наблюдатели по време на провеждането на държавните зрелостни изпити даваме възможност за провеждане на политиката ни за граждански контрол в работата на училищата. В екипа ни се обсъжда и възможността, ползвайки модела на националното външно оценяване в седми клас, провеждането на държавните зрелостни изпити да бъде на модули. Така, без да се променя учебно-изпитната програма, ще се ограничат възможностите за изтичане на информация, за преписване. А това ще даде на учениците равни шансове за успех, постигнат с труд и знание.“

След като благодари на колегите от Столична община за доброто партньорство за гарантиран достъп до образование за всяко дете, недопускане на фиктивно записване и трайно непосещение на ученици в училище, изграждане на добра материална среда, г-жа Кастрева се спря на възможностите, които се отварят с новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с управляващ орган министерство на образованието и науката. „Това е програма, в която Вие ще видите операции, надграждащи постигнатото в предишната оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. От активността и професионалното творчество на директорите и учителите ще зависи колко успешно чрез проектите ще продължим нашите политики за мотивиране на учениците за учене, включването им в извънкласни дейности, кариерното консултиране, как ще усъвършенстваме дейностите по включващо образование и квалификация на педагогическите специалисти.“

„Няма нищо по интересно от това да преодолееш страха от промяната и да погледнеш на нея като на нова възможност“, изрази виждане заместник-министър Кастрева и поиска да се сбъдне посланието за съзидателна нова учебна година на децата от 191 училище, които поздравиха присъстващите в залата с малък концерт.

С благодарност, че образованието в София е най-конкурентно се обърна към директорите на училища г-жа Йорданка Фандъкова – кмет на София.

Бяха очертани мащабите на инвестициите за основни ремонти на сгради на детски градини и училища, като през настоящата година са отделени над 5 млн. лева с включени общо 34 сгради. „В последните години основната посока, която си поставихме, освен осигуряване на сградите – беше и си остава енергийната им ефективност – намаляване консумацията на енергия. Защото освен по-красиви и по-уютни сгради – всичко това означава по-малко средства за отопление и за енергия и повече средства за дейности за децата“ – коментира г-жа Фандъкова. Тя говори и за редица одобрени проекти по линия на европейски национални програми, както и продължаване на програмата за изграждане на видеонаблюдение, като към момента са включени 56 детски градини и училища в София.

Г-жа Фандъкова пожела много здраве, силна мотивация и ползотворна успешна учебна година Тя обеща съдействие във всичко и особено сега за откриване на учебната година във връзка с безопасността  на детските градини и училищата.

Главният секретар на Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев запозна директорите с усилията на ръководния екип на МОН за финансовото поддържане на училищната система в различните й аспекти, за предизвикателствата, свързани с модернизирането в различни области, включително и в сферата на информационните и комуникационни технологии.

Директорите изслушаха презентация за резултатите от проведените национални външни оценявания и държавните зрелостни изпити. На по-ефективно използване на електронна платформа, свързана с информационната и административна дейност, също бе посветена отделна презентация. Бяха представени възможностите, които се предлагат за запознаване на подрастващите с историята чрез музейни програми на Националния исторически музей и на други програми.

На срещата присъстваха и г-н Веселин Пенев, областен управител на София, г-жа Мюйессер Солак, началник на политическия кабинет на министъра на образованието и науката, г-жа Ралица Кирилова, парламентарен секретар, г-н Тодор Чобанов, заместник-кмет на София, г-жа Мария Минчева, директор на дирекция  „Образование“ – Столична община, директори на дирекции и държавни служители от МОН и Столична община, представители на социалните партньори.

Септемврийското съвещание бе модерирано от г-жа Евгения Вълкова, началник на Регионален инспекторат по образованието – София-град.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“