МИНИСТЪР КЛИСАРОВА УЧАСТВА В ИНТЕРАКТИВЕН ОТКРИТ УРОК В 30 СОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ В СОФИЯ

Начало » Последни публикации

06.03.2014

„Видяхме на практика, че и децата, и учителите са готови за новите технологии и ги искат. Това показва, че проектостратегията за развитие и ефективно прилагане на информационните  и комуникационни технологии в образованието и науката, която сме изготвили в министерството, е наистина актуална и тя трябва да се случи на практика. Средата я има, желанието го има, ние трябва просто да го осъществим“. Това каза министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова, която присъства на интегрален интерактивен открит урок в 30. СОУ „Братя Миладинови“ в София. Тя поздрави учениците и учителите за това, че пилотно вече работят по изпълнение на стратегията,  благодари на учителите, че провокират интереса на децата с нови методи на преподаване и пожела на учениците все така с желание да участват в модерните форми на обучение. 

По време на урока, който се състоя във фоайето на училището,  ученици от ІІ, ІV, VІ, VІІ и VІІІ клас  решаваха задачи по различни учебни предмети като използваха Windows 8.1  таблети. При поставяне на задачите учителите използваха софтуер за управление на класната стая и интерактивна дъска. В училището работят и по пилотния проект на Центъра за творческо обучение – „Креативна класна стая“.

Заедно с министър Клисарова открия урок проследиха началникът на РИО - София Ваня Кастрева и Иван Иванов, директор на дирекция ИКТ в МОН.

„На практика се постига така необходимата през 21. век мобилност на технологиите - компютърният кабинет реално е там, където има нужда от него, а не в конкретна класна стая“, подчерта най-голямото предимство  на училищната практика Атанаска Рейха, директор на 30. СОУ.

Според министър Клисарова предложеният проект на стратегия за развитие и ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии в образованието и науката  до 2020 г. вероятно ще бъде приет до края на месец март.  Тя обясни, че документът е разделен на три етапа - краткосрочен етап - „Ключови инвестиции“ (2014 – 2015 г.), средносрочен етап - „Мобилност  и сигурност “(2016 -2017 г.), дългосрочен етап - „Универсалност и устойчивост“ (2018 – 2020 г.).

„Благодаря за всички предложения, които получихме по стратегията, защото са конструктивни. Философията е не да купим таблет на всяко дете, важно е всяко от тях  с наличната техника, която има, да може да участва в образователния процес. Днес не бяхме в класната стая, т.е. целта е мобилната класна стая“, обясни министър Клисарова.

Проектът на стратегията предвижда създаване на единна високоскоростна оптична мрежа, свързваща регионалните  инспекторати по образование, висшите училища и научните центрове, което е обмен на документи в реално време и безхартиен документооборот, достъп до големи бази данни и мултимедийни файлове. Плановете за краткосрочния етап включват още безжична мрежа в нови 25% от всички училища в страната,  актуализиран образователен портал и електронни помагала по всички природо-математически науки,  национална електронна платформа за управление на обучението и съдържанието, което ще даде възможност за електронно обучение и интегриране на сегашните електронни помагала и бъдещите електронни учебници. Вече е осигурено финансиране за първия етап  2014 - 2015 година. В допълнително осигурените 100 милиона лева за образование, което беше обявено за приоритет на правителството, има разчетени 15 млн. лева за ИКТ.

След открия урок министър Клисарова разговаря с учителите, които поставиха пред нея актуални въпроси от ежедневната си дейност.  „Благодаря на директора, учителите и учениците от това „вълшебно“ училище, в което се случват чудеса. Пожелавам на всички да продължат с чудесата, да внедряват новите технологии и да запазят огъня на доверие и обич в очите на ученици и учители“, написа в книгата на 30 СОУ „Братя Миладинови“ министърът на образованието. Училището получи и подарък от МОН – образователен софтуер за занимателно обучение по математика в началния курс „Джъмпидо“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“