ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В МОН

Начало » Последни публикации

27.10.2015

На 27 октомври 2015 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование под председателството на г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката.

В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации и директори на дирекции в Министерството на образованието и науката.

Дневният ред на заседанието включи представяне и обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета и анекс към Колективния трудов договор в системата на народната просвета.

Членовете на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование взеха решение повишението на единните разходни стандарти в Бюджет 2015 и 2016 г. да се изразходва само и единствено за увеличаване на индивидуалните работни заплати на заетите в системата на народната просвета, считано от 1 октомври 2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“