ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА СЕ СРЕЩНА С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА С ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ ПО ИЗКУСТВАТА

Начало » Последни публикации

02.11.2015

Днес в Министерството на образованието и науката се проведе неформална среща на заместник-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева с директори и учители, представители на училищата с профилирани паралелки по изкуствата от цялата страна. Повод за нея бе концертът и шествието под надслов „Дайте шанс на песента“, организирани от учителите и учениците във връзка с празника на народните будители и желанието им да покажат, че изкуството е именно това, което е съхранило българската култура и духовност.

На срещата присъстваха и социалните партньори г-жа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители, г-жа Милка Славчева, председател на Българската асоциация на частните училища (БАЧУ), г-н Бойко Свиленов, представител на Съюза на работодателите в системата на народната просвета, г-жа Елена Търничкова, главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН.

Въпросите, които се обсъждаха бяха свързани с проекта на държавния образователен стандарт (ДОС) за учебния план, бъдещото финансиране и единния разходен стандарт (ЕРС) за паралелките с  разширено изучаване на изкуство и с профил „Изкуство“.

Заместник-министър Кастрева изрази желанието на целия екип на министър Танев и подкрепата на социалните партньори да бъдат разгледани техните искания и в рамките на Закона за предучилищното и училищното образование да се постигне съгласие.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“