ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА СЕ СРЕЩНА С ПРОФ. Д-Р ЗОРАНА ЛУЗАНИН – ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР И МИЛОВАН ШУВАКОВ, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРОСВЕТАТА, НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА Р СЪРБИЯ

Начало » Последни публикации

02.11.2015

На 2 ноември 2015 г. в МОН се проведе среща между заместник-министър Ваня Кастрева и г-н Милован Шуваков, заместник-министър на просветата, науката и технологичното развитие на Р Сърбия и проф. д-р Зорана Лузанин – държавен секретар.

Фокус на разговора бяха бъдещите насоки за сътрудничество между двете образователни министерства. Бяха обсъдени съвместни действия,  насочени към обучението на майчин език за българското национално малцинство в Сърбия, професионалната квалификация и обучение на преподавателския състав за учителите осъществяващи обучение на български език в Сърбия и възможности за сътрудничество в областта на висшето образование между двете страни.

По време на срещата беше разменена информация за текущите реформи в образователните системи на България и Сърбия. Двете страни се договориха за задълбочаване на сътрудничеството чрез обмен на опит и добри практики.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“