МОН ИЗПРАЩА ПСИХОЛОЗИ СЛЕД ИНЦИДЕНТА В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА В СЛИВЕН

Начало » Последни публикации

06.11.2015

В Министерството на образованието и науката постъпи доклад от началника на РИО – Сливен, с който уведомява за трагедията с 15-годишната ученичка в Професионалната гимназия по икономика. Тя стана жертва на агресивен нападател и почина от прободни рани. Инцидентът е станал в двора на учебното заведение. Мъжът се е опитал да влезе в сградата, но охраната го е спряла. При нападението е пострадала и педагогическият съветник Стефка Султанова, която се е опитала да я защити. Децата са освободени от учебни занимания и са прибрани от родителите си.

С цел оказване на психологическа подкрепа Министерството на образованието и науката изпраща в Сливен психолози, които заедно с колегите си от града да работят с учениците за преодоляване на изживения ужас.  

Експертите от РИО – Сливен, са осъществили среща с директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен, и социални работници от отдел „Закрила на детето“. Координирани са бъдещите действия на институциите, като са пренасочени психолози от различни училища, обслужващи звена и социални услуги от града за осъществяване на кризисна интервенция с учениците от класа и от училището. Предвидено е около 10 психолози да работят с децата и учителите още сутринта на 09.11.2015 г.

По-късно днес се проведе заседание на институциите, ангажирани със случая в изпълнение на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация. 

Ръководството на МОН с болка изказва своите съболезнования на семейството на нелепо загиналата ученичка, на нейните учители и съученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“