ОДОБРЕН Е СПИСЪКЪТ НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

11.11.2015

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и за приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища.

Актуализацията се налага във връзка с промените в броя на учениците в началото на учебната 2015/16 година и извършената проверка на пътуващите към средищните училища. От актуализирания списък, поради липса на необходимия минимум ученици, отпадат 12 средищни училища. Добавено е и едно ново училище – ОУ „В. Левски“ в с. Прилеп, община Сунгурларе.

Общият брой на средищните училища за настоящата учебна година става 783. Те се намират в 640 населени места в 241 общини. Средищните училища са посещавани от общо 193 980 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 42 891.

Транспортът на учениците се организира по специална наредба, а необходимите средства за целодневна организация на учебния ден и за хранене в столовете в средищните училища се осигуряват целево от централния бюджет или от европейски фондове и програми.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“