ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ОТКРИ КРЪГЛА МАСА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВИСШИ УЧИЛИЩА, НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, БИЗНЕСА И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗИ, РАЗРАБОТЕНИ НА БАЗАТА НА РЕЙТИНГОВАТА СИСТЕМА НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ

Начало » Последни публикации

11.11.2015

В събитието участваха и проф. Костадин Костадинов, заместник-министър, г-жа Мюйессер Солак, началник на кабинета на министъра, г-н Красимир Вълчев, главен секретар, г-жа Мария Фъртунова, директор на дирекция „Висше образование“ и ръководител на проекта от МОН, както и г-н Георги Стойчев, г-н Боян Захариев и г-н Асен Нелчинов от Консорциум „ИОО-МБМД-С“, г-н Лъчезар Богданов от „Индъстри Уоч“, проф. Лиляна Вълчева, КНСБ-ВОН, г-н Николай Ангов, съветник към кабинета на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация, представители на АИКБ, БСК, БТПП, НСИ, НАОА, НПСС, висши училища и научни организации.

Проф. Пепка Бояджиева очерта „Перспективите за развитие на България като регионален център за модерно висше образование. Институционални профили на българските висши училища и професионална реализация на студентите“. За „Връзката на висшето образование с пазара на труда – тенденции и предизвикателства. Изводи от Рейтинговата система на висшите училища в България“ анализира Гергана Раковска. Проф. Стефан Иванов направи „Анализ на системата на финансиране на висшите училища. А проф. Борислав Тошев представи „Състоянието на научните изследвания и тенденции в развитието им в българските висши училища в областта на природните, обществените и хуманитарните науки: следрейтингов анализ“.

Проф. Николай Денков обобщи направените изводи в посока да се прави разлика между индикаторите, заложени в Рейтинговата система на висшите училища в Република България и индикаторите, използвани в системата за финансиране на висшите училища. Той призова да се даде ясен сигнал на обществото и учениците, че има и друг вариант за тяхната реализация – не само във висшето образование, а и на пистата на професионалното образование. По отношение измеримостта на научните изследвания проф. Денков очерта посоката, по която трябва да върви България – а именно да приеме най-добрите световни стандарти, като основната тежест се поставя на публикациите и цитируемостта, но да се отчитат разликите в отделните професионални направления.

Заместник-министър Денков резюмира заключенията, свързани с трансформациите, които се наблюдават в рейтинговите системи в световен план и се дължат на развитието на науката и на окрупняване на националните системи за висше образование. Той предложи през следващата година да започне диалог с висшите училища за обсъждане на направените изводи от кръглата маса.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“