НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛУКОВИТ

Начало » Последни публикации

17.11.2015

Министерството на образованието и науката проведе първата национална среща по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства на 16 и 17 ноември 2015 г. в Луковит. В нея взеха участие г-н Роберт Джераси – съветник на министъра на образованието и науката, експерти от МОН, началници и експерти от регионалните инспекторати по образованието в страната, директори и учители от учебните заведения в община Луковит.

Участниците бяха посрещнати по традиция от ученици с пита с мед и китка есенни цветя. Събитието откри директорът на дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“ г-жа Пенка Иванова, която поздрави присъстващите с Международния ден на толерантността и прикани всички да почетат паметта на жертвите от атентатите в Париж с едноминутно мълчание.

В качеството си на домакини приветствия поднесоха началникът на РИО – Ловеч г-н Еленко Начев, кметът на община Луковит г-н Иван Грънчаров и областният управител на Ловеч г-жа Ирина Митева.

Обучителните панели на срещата обхванаха стратегическите документи и ръководството за мониторинг на образователната интеграция. Лектори бяха г-жа Иванова, г-н Джераси и г-н Йосиф Нунев, държавен експерт в дирекция „Формиране, анализ и оценка на политиките“  в МОН.

Експертите посетиха Начално училище „Инж. Г. Ив. Вълков“ - Луковит, което е приемник на първото светско училище в общината и през годините се утвърди като модел на етническа толерантност и добри педагогически практики в обучението на деца от ромски произход. Директорът на училището, г-жа Божидарка Василева, презентира процеса на образователната интеграция в училището. Виолета Йорданова, началник на отдел „Образование, култура, социални и младежки дейности“ в Община Луковит, направи кратък обзор на интеграционния процес в общината и приоритетните области при неговото осъществяване. Възпитаниците на началното училище поздравиха гостите с богата поетично-музикална програма.

„Този плам в очите и усмивките на учениците не могат да се режисират. С тях вие сте благословени ежедневно. Благодарим ви, че ни направихте съпричастни към вашия училищен живот“. С тези думи г-жа Пенка Иванова се обърна към педагогическата колегия, похвали добрата материална база и отправи покана към училището да представи празнична програма по случай Международния ден на ромите   в Министерството на образованието и науката на 8 април следващата година.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“