В БЛАГОЕВГРАД СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА МОН

Начало » Последни публикации

23.11.2015

Днес, в зала „Яворов“ на Американския университет в Благоевград, се проведе поредната среща от информационно-разяснителата кампания на МОН за изготвянето на проекти на наредби, които определят държавните образователни стандарти (ДОС) за учебния план, за общообразователната подготовка и за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева запозна присъстващите с новите моменти в Закона за предучилищното и училищното  образование и изтъкна ролята на образованието като национален прироитет. Съгласно новия закон образованието е ориентирано преди всичко към интереса и мотивацията на ученика и повишаване на автономията на училищата.

Г-жа Кастрева акцентира и върху новите моменти в образователните стандарти, с които се цели оптимизиране на формите на обучение с цел повече възможности за достъп и превенция на отпадането на учениците от образователната система. Тя подчерта и необходимостта от неограничен брой учебници.

Директорите на дирекции към МОН разясниха в дълбочина новостите в държавните образователни стандарти, след което последва съдържателна дискусия.

В срещата взеха участие началниците и експерти на РИО – Благоевград, Перник,  Кюстендил и София-област, директори и учители от училищата и детските градини от региона и заместник-областният управител Асим Адемов, който приветства участниците с думите: "Живеем в динамични времена, условията се променят много бързо. Образованието като една малко по-консервативна система се нагажда по-трудно към динамиката на времето, но с приемането на Закона за предучилищното и училищното образование това ще се преодолее“.

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“