МОН СТАРТИРА ПИЛОТЕН ИКТ ПРОЕКТ В 40 УЧИЛИЩА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Начало » Последни публикации

24.11.2015

В изпълнение на одобрената от правителството през 2015 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение - 2015­2017, Министерството на образованието и науката пристъпва към постепенното внедряване на електронните технологии в българското образование с пилотен проект в  40 училища в страната.

За осъществяването на пилотния проект МОН изпрати писмо до всички регионални инспекторати по образованието в страната с молба да определят по три училища от своя регион. От предложения списък в по-малките региони бе избрано по едно, а в по-големите региони по две училища. За София бяха определени  общо десет училища.

Училищата са избрани на принципа на покриване на минимални критерии като брой  ученици над 600, гарантиран достъп до интернет в цялото училище, повече от една паралелка в класовете от V до VII и вече изявен интерес към използването на електронните технологии в образованието.

Всяко училище ще получи безвъзмездно от МОН:

-           Един брой късофокусен  мултимедиен проектор

-           Един брой миникомпютър

В допълнение на това оборудване всяко училище ще получи и специален бюджет за закупуване на минимум 40 броя крайни устройства – лаптопи, съгласно приложена спецификация, съдържаща минимални изисквания към устройствата. При желание и налична финансова възможност училището може да добави собствени средства, за да закупи по-висок клас крайни устройства, отговарящи на минималните технически изисквания.

Крайните устройства ще бъдат разпределени между учениците от един избран клас и учителите, преподаващи в този клас.

Целта на проекта е в края на учебната година да се направи сравнителен анализ на успеваемостта на учениците, ползващи крайни устройства в ежедневния процес на обучение, и тези, които не ползват такива устройства. При положителен  резултат от  анализа ще бъде направено предложение за разширяване на този проект в по-голям брой училища през следващата година.

Списък на избраните училища в пилотния проект:

 

Област

Община

Населено място

Пълно наименование на училището

Благоевград

Благоевград

Благоевград

Пето средно общообразователно училище   "Георги Измирлиев"

Бургас

Сунгурларе

Сунгурларе

Средно общообразователно  училище    "Христо Ботев"

Бургас

Царево

Царево

Средно общообразователно училище   "Никола Йонков Вапцаров"

Велико Търново

Велико Търново

Велико Търново

Средно общообразователно училище   "Емилиян Станев"

Варна

Девня

Девня

Среднo общообразователнo училище  "Васил Левски"

Варна

Суворово

Суворово

Средно общообразователно училище  "Никола Йонков Вапцаров"

Видин

Видин

Видин

Природоматематическа гимназия   "Екзарх Антим I"

Враца

Враца

Враца

Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов"

Габрово

Трявна

Трявна

Средно общообразователно училище "Петко Рачев Славейков"

Добрич

Добрич

Добрич

Средно общообразователно училище   "Димитър Талев"

Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно общообразователно училище   с природоматематическа насоченост "Отец Паисий"

Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище"Св. Св. Кирил и Методий"

Ловеч

Ловеч

Ловеч

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

Монтана

Вършец

Вършец

Средно общообразователно училище „Иван Вазов“

Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

Средно общообразователно училище  "Нешо Бончев"

Перник

Перник

Перник

Основно училище "Свети Иван Рилски"

Плевен

Плевен

Плевен

Средно общообразователно училище  "Стоян Заимов"

Пловдив

Първомай

Първомай

Средно общообразователно училище   "Проф. д-р Асен Златаров"

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно общообразователно училище   "Пейо Крачолов Яворов"

Разград

Кубрат

Кубрат

Средно общообразователно училище   "Христо Ботев"

Русе

Русе

Русе

Средно общообразователно училище с преподаване на немски език        "Фридрих Шилер"

Силистра

Дулово

Дулово

Средно общообразователно училище "Васил Левски"

Сливен

Сливен

Сливен

Природо-математическа гимназия "Добри П. Чинтулов"

Смолян

Смолян

Смолян

Средно общообразователно училище  "Св. св. Кирил и Методий"

София-град

Столична

София

2 Средно общообразователно училище   "Академик Емилиян Станев "

София-град

Столична

София

134 Средно общообразователно училище    "Димчо Дебелянов"

София-град

Столична

София

96 Средно общообразователно    училище с изучаване на чужди езици    "Лев Николаевич Толстой"

София-град

Столична

София

137 средно общообразователно   училище   "Ангел Кънчев"

София-град

Столична

София

101 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО   УЧИЛИЩЕ "БАЧО КИРО"

София-град

Столична

София

1 Средно общообразователно  училище    "Пенчо П. Славейков"

София-град

Столична

София

23 Средно общообразователно   училище "Фредерик Жолио-Кюри"

София-град

Столична

София

138  СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ  "ПРОФ. ВАСИЛ  ЗЛАТАРСКИ"

София-град

Столична

София

133 Средно общообразователно   училище    „А. С. Пушкин”

София-град

Столична

София

30 Средно общообразователно училище "Братя Миладинови"

София-област

Етрополе

Етрополе

Средно общообразователно училище  "Христо Ясенов"

Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Средно общообразователно училище "Екзарх Антим І "

Търговище

Търговище

Търговище

Второ  средно общообразователно  училище   "Професор Никола Маринов"

Хасково

Хасково

Хасково

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО   УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Шумен

Шумен

Шумен

Средно общообразователно училище "Сава Доброплодни"

Ямбол

Ямбол

Ямбол

Средно общообразователно училище "Св. Климент Охридски"

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“