ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА СРЕЩА ОТ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЯСНИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ НА МОН СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ВРАЦА

Начало » Последни публикации

24.11.2015

Заключителната среща от информационно-разяснителната кампания на МОН се проведе днес в концертната зала на Община Враца.

В нея взеха участие  началниците и експерти от регионалните инспекторати по образованието,  директори на училища и детски градини,  учители и социални партньори от областите Враца, Видин и Монтана.

Целта на кампанията е обсъждане на новия Закон за предучилищното и училищното образование и държавните образователни стандарти за учебния план, общообразователната подготовка и познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Срещата бе открита от началника на Регионалния инспекторат по образованието във Враца, г-жа Галина Евденова, която предостави думата на кмета на града г-н Калин Каменов. Той приветства участниците в събитието като посочи, че  образованието е в основата на всичко.

„То дава качество, самочувствие“, каза още той и добави: „Образованието трябва да даде онова развитие на нашето общество, така че ние да не намаляваме, така че нашите деца да не търсят развитие в западните страни. Новият закон трябва да стимулира децата ни да се задържат в училище“, каза в заключение кметът и пожела при следващите срещи броят на отпадналите ученици да е по-малък, учителите да са по-добре мотивирани и стимулирани и най-вече образованието на децата, които завършват да отговаря на изискванията.

„Да имате кмет като Калин Каменов, който разбира приоритета на образованието, и който милее за съдбата на децата ни, е преимущество, отговорност и голям късмет“, каза заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева преди презентацията, подготвена от експертите на МОН. Тя акцентира върху новите моменти в образователните стандарти, с които се цели оптимизиране на формите на обучение.

Съгласно новия закон образованието е ориентирано преди всичко към интереса и мотивацията на ученика и повишаване на автономията на училищата.

В последвалата дискусия учители поставиха въпроса за учебното съдържание по география и икономика в пети клас, директори на училища коментираха по-добрите възможности на новите учебни планове и благодариха на екипа за професионалното и креативно отношение към проблемите в системата на средното образование.

Гост на срещата бе и областният управител на Враца г-жа Малина Николова.

 

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“