Конкурс за участие в Програмата за обучение на ученици YES. Записване за есените международни курсове за учители по английски език

Начало » Последни публикации

15.09.2013

АМЕРИКАНСКИЯТ СЪВЕТ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА НА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study) ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ. Ще бъдат дадени 6 стипендии за едногодишно обучение в САЩ, които покриват всички разходи свързани с пътуването и участието в програмата. Учениците посещават държавни училища и живеят при подбрано американско семейство.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • да са ученици в 9 или 10 клас;
 • да са родени между 1 януари 1997 – 15 юли 1999 (кандидатите с увреждания да са родени между 1 март 1996 и 15 юли 1999)
 • да владеят английски език;
 • да имат много добър или отличен успех;
 • да са български граждани;
 • да не са живели в САЩ за повече от 3 месеца през последните 5 години.

Конкурсът се провежда в 3 кръга:

I кръг – регистрация, последвана от кратък тест по английски език;

ІІ кръг - есе (следобед, в деня на първи кръг или на следващия ден сутринта);

ІІІ кръг - стандартизиран тест по английски език, есе, интервю и среща с родителите и учениците за подготвяне на комплект документи за кандидатстване (около месец след II кръг).

Кандидатите могат да се явяват за I кръг в един от следните тестови центъра:

София – 7 октомври, пл.”Славейков” № 4a, Столична библиотека, Американски център, от 9:00 - 10:30 – регистрация с последващ тест.

Стара Загора - 10 октомври, ул. "Цар Иван Шишман" № 62, Езикова гимназия „Ромен Ролан”, от 9:00 - 10:30 – регистрация, с последващ тест.

Варна – 12 октомври, ул. „Подвис” № 29, Първа езикова гимназия, от 9:00 - 10:30 – регистрация, с последващ тест.

При регистрирането и тестирането кандидатите представят:

 1. ученическа карта;
 2. лична карта (или паспорт);
 3. скорошна паспортна снимка (3 x 4 см);
 4. химикалка.

За допълнителна информация вижте http://americancouncilssee.org; http://ac-see.org или пишете на електронен адрес [email protected].

Британски съвет започна записване за есените международни курсове за учители по английски език:

 1. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в класната стая
 2. Преподаване на английски език на деца от 5 до 12 години
 3. Преподаване на английски език – основи на теста TKT
 4. Преподаване на предмети на английски език

Курсовете са изцяло онлайн базирани.

Единственото изискване към участниците е да имат достъп до компютър с добра връзка с интернет и да разполагат със свободно време от около 60 минути на ден. Обучението позволява голяма гъвкавост, тъй като се провежда по имейл и в дискусионни форуми. Това означава, че заниманията за преминаване на курса могат да се провеждат в тази част от денонощието, в която това е удобно за съответния участник.

Формулярите за записване и повече информация могат да бъдат намерени на уебсайта на Британски съвет http://www.britishcouncil.org/bg/bulgaria-teacher-training

Крайният срок за регистрация е 25 септември 2013 г., а началото е 7 октомври 2013 г.

Всеки от курсовете е с продължителност от около 10 седмици.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“