ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ВАНЯ КАСТРЕВА: ПРОЕКТЪТ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ Е ОБХВАНАЛ НАД ПОЛОВИН МИЛИОН УЧЕНИЦИ И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПО НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Начало » Последни публикации

27.11.2015

На 26 ноември 2015 г. в Центъра по кариерно ориентиране във Велико Търново стартира първото събитие в рамките на национална заключителна конференция по проект BG051PO001-4-3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. Проектът за кариерно ориентиране е обхванал над половин милион ученици. Сега екипът разработва неговото продължение по новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, заяви заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева.

„За мен е удоволствие е да Ви видя всички заедно в една толкова приветлива зала, която е част от кариерния център, изграден по един от най-успешните проекти на МОН. Екипът има с какво да се похвали. Това е проектът, който е обхванал над 84% от училищата в България и над половин милион ученици, един проект който отвори вратите за кариерното ориентиране пред децата ни, пред учителите, и пред родителите. Това е проект, който изгради изключително добра инфраструктура, започвайки от квалифицираните си кадри. Работят 150 кариерни консултанти по международна програма за кариерно консултиране, които са с европейски сертификати за умения, знания и компетентности в тази сфера“, изрази задоволство г-жа Кастрева и добави, че изградените 28 кариерни центъра са наистина сериозно постижение. Тя сподели впечатления от работата и обстановката на кариерни центрове, в които е гостувала.

Заместник-министър Кастрева се обърна към събралите се в залата  представители на екипа на проекта, към началници на регионални инспекторати по образованието (РИО), директори на училища, кариерни консултанти, учители с думите:„Поздравления за всички Вас колеги, защото е важно в нашата система да работят висококвалифицирани и непрекъснато учещи се хора. Важно е и в каква среда те работят. С естетически и професионален усет изградената материална база създаде чудесни условия за работа на всички – и на кариерните консултанти, и на учениците и родителите. Благодарение на този проект не просто се изградиха добри структури, но и показахме колко мобилни, гъвкави и отворени към обществото сме в грижата за личностното и професионално развитие на учениците. Защото и националният портал за кариерно ориентиране на учениците не просто беше изграден, той има над 68 000 потребители за по-малко от шест месеца – това е знак за качество на свършената работа и доказана необходимост от неговото съществуване“.

Г-жа Кастрева отправи специална благодарност, както към ръководителя на проекта г-жа Евгения Костадинова, директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ в МОН, така и към екипа за управление и Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми", към началниците на РИО и директорите на училища, към учителите, които им повярваха и оцениха необходимостта от система за кариерно ориентиране в училищното образование.

Пожелавам късмет на колегите, които вече представиха за оценка  проектното предложение по новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, каза г-жа Кастрева и изрази увереност, че  всеки от своята позиция, всеки със своите сили и всеки със своето желание ще работи, за да се направи най-доброто за българските ученици.

Началничката на РИО – Велико Търново г-жа Розалия Личева, като домакин на събитието, поздрави всички партньори по проекта и изрази удовлетвореност, че конференцията се провежда именно в старопрестолния град. Инж. Тоня Гечева представи системата за кариерно ориентиране в училищното образование в Област Велико Търново, дейностите и постиженията на кариерните консултанти в Центъра.

Кариерни консултанти  от други центрове в страната – Русе, Ловеч и Бургас – демонстрираха работа по кариерно ориентиране с учениците с инструменти, създадени по проекта – тематични филми, интерактивни упражнения, тренинги.

По-късно същия ден заместник-министър Кастрева връчи грамоти за принос в развитието на системата за кариерно ориентиране в училищното образование на началниците на РИО и на ръководителите на центровете.

На 27 ноември 2015 г. в Голямата зала на Община Велико Търново се проведе заключителната национална конференция. Приветствия към участниците в конференцията отправиха заместник-кмета Ганчо Карабаджаков, г-жа Любомира Попова, заместник-областен управител и представители на висши училища от старата българска столица.

Проектът се изпълнява по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 година от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“. Стойността на проекта е 9 500 000 лв., а продължителността му е 47 месеца от 31 януари 2012 г. до 31 декември 2015 г. В програми за кариерно ориентиране са обхванати 535 428 ученици от I до XII  клас от всички видове и степени училища в страната, което представлява 106,5% изпълнение на утвърдените по проекта индикатори. В допълнителни дейности по проекта са включени и други 117 611 ученици. В заключителния доклад на ръководителя на проекта г-жа Евгения Костадинова бе посочено, че с изпълнението му е осъществена една от приоритетните европейски политики за развитие на ученето през целия живот и подобряване на системите за кариерно ориентиране в този контекст.

Представители на Националния военен университет „Васил Левски“ изразиха готовност за партньорство и сътрудничество при изпълнението на следващата фаза на проекта.

Координаторът в екипа за организация и управление на проекта г-жа Ганка Илиева представи създадените диагностични, информационни и методически ресурсни инструменти за кариерно ориентиране. Тя посочи, че за първи път образователната ни система има своите национални, адаптирани към нея електронна информационно-търсеща система, национален портал за кариерно ориентиране на учениците, наръчник на кариерния консултант, шест вида каталози с информационни характеристики на професиите и профилите. Така се гарантира достъп до качествени услуги по кариерно ориентиране в образованието.

Интересни данни бяха представени от г-жа Соня Найденова, координатор в екипа на проекта, за оценката на учениците, участвали в проекта и директорите на училища, включени в проекта. 86% от учениците заявяват потребност от този вид услуги. Директорите на училища подкрепят развитието на системата за кариерно ориентиране на ниво училище.

В дискусия с всички участници в заключителната конференция – ученици, учители, директори на училища, кариерни консултанти, началници на РИО, бяха обсъдени, както натрупания опит по проекта, така и визията и очакванията за неговото надграждане в рамките на новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Националният портал за кариерно ориентиране на учениците е активен на електронен адрес: orientirane.mon.bg

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“