ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА МОН ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОТ РИО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННО СЪДЪРЖАНИЕ

Начало » Последни публикации

08.12.2015

В Учебния център на МОН започна обучение на експерти от регионалните инспекторати по образованието (РИО) за работа с електронно съдържание в изпълнение на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение - 2015­2017.

„Обединихме се около идеята, че нашите деца имат право на най-доброто, което можем да им дадем, че трябва най-после да започнем да внедряваме електронното образование с реални стъпки в българското училище“, обърна се към експертите г-н Роберто Джераси, съветник на министъра на образованието и науката. Той разказа за етапите, през които е преминала началната фаза по стартирането на пилотния проект с усилията на ръководителя на проекта г-н Еял Натан и с г-н Виктор Атанасов, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в МОН. Решихме, че Министерството на образованието и науката не може да си позволи да насочва финансови средства, без да знаем как ще реагира системата. Има опит в Южна Корея, има опит в Турция и в други европейски държави, в които се направи масово внедряване на таблет, но всички тези държави отчетоха, че системата не беше готова да ги възприеме и да ги използва ефективно, коментира по темата г-н Джераси и добави, че така се е стигнало до идеята за пилотни училища, в които да се тества системата. 40 училища с над 600 ученици ще бъдат покрити с пилотни паралелки от V до VII клас, които разполагат с качествена интернет връзка. След съответни тествания екипът на проекта решава да осигури за целта миникомпютри (лаптоп), рутери и всичко, което е необходимо за затваряне на цикъла с хардуера. Осъществена е опознавателна среща с 27 издателства, като с готовност за включване се оказват 6, които вече пет-шест години работят по създаване на електронно съдържание по учебни предмети. „Целта ни е да оценим дали тези технологии повишават интереса на децата, дали учебният час минава по-интересно, по-забавно, подобряват ли комуникацията на децата с преподавателите, подготовката на домашното“, обясни амбицията на включените в управлението на проекта експерти г-н Джераси и като обеща да е на разположение за въпроси, добави: „Бъдете наши посланици към всяко училище, което да може да разчита на вашата компетентност и помощ!“

Г-н Еял Натан, съветник на министъра на образованието и науката, се обърна към присъстващите с думите: „До края на месец януари ще имаме национален портал. Идеята ни е да дадем възможност на всеки участник в системата да влиза и да получава безплатни материали от този портал.“ Като ръководител на проекта той уточни, че ще бъдат създадени до един милион и сто хиляди електронни адреса за всеки един ученик и учител в системата на образованието и чрез този уникален адрес всеки един от тях ще има достъп до националната образователна платформа. 

Участниците в обучението бяха поздравени и от г-жа Милка Коджабашиева, директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ в МОН. Тя поясни, че обучението на експертите цели да се осигури добра методическа и организационна подкрепа съвместно с участващите издателства в обучението на учителите по места.

Чрез бъдещата единна електронна платформа на МОН ще бъде осигурен достъп на всички учители и ученици до електронно съдържание от различни доставчици (издатели, автори и пр.), при равни конкурентни условия, използващи различен софтуер за създаването и приложението на тези продукти.

Настоящото обучение на експерти от РИО има за цел да представи възможностите, които работата с електронно съдържание предоставя на учителите, като с това се очаква да се улесни по-нататъшният процес на работа и те да бъдат подготвени да наблюдават проекта и да оказват помощ на място на учителите, така че в края на проекта ще могат да се набележат силните и слабите страни, преимуществата и недостатъците на всички компоненти на процеса – от реалното състояние на техническото оборудване и софтуера, е-съдържанието до субективния фактор – учителя и ученика, респективно крайния резултат.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“