БОГАТСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК БЕ ПРЕДСТАВЕНО НА УЧЕНИЦИ В НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

Начало » Последни публикации

09.12.2015

„Да изследваме заедно“ бе темата на видеоконферетния разговор, който се проведе днес в Националния дворец на децата, като една от инициативите във връзка с провеждането на Националната седмица на четенето, организирана от Министерството на образованието и науката със съдействието на Института за български език при БАН, на Националния дворец на децата, на Регионалния инспекторат по образованието - София-град и на Столичната библиотека.

Целта на инициативата този път бе да се запознаят учениците с богатството на българския език, с неговото многообразие чрез това съкровище на нашия език, което е скрито в диалектите му или  така наречени още народни говори.

Събитието бе осъществено от представители на Института за български език при БАН  с участието на ученици от няколко столични училища – 18. СОУ „Уилям Гладстон“,  32. СОУ „ Св. Климент Охридски“, 45. ОУ „Константин Величков“ и 105. СОУ „Атанас Далчев“. Във видеоконферентния  разговор се включиха ученици от Центъра за работа с децата – гр. Враца, от Общинския детски комплекс – гр. Петрич,  от Обединения детски комплекс – гр. Кърджали и от Детския комплекс – гр. Варна.

Най-напред експертите  показаха говорещата карта на диалектната делитба на българския език, която е изработена от научен екип от Секцията за българска диалектология и лингвистична география към Института за български език при БАН. Според нея основното деление е на Източни български говори и Западни български говори, които от своя страна пък се подразделят на говори на по-малките области. Основната разлика при тях е изговарянето на гласната „я“, която преминава в широко „е“. На изток казват „бял, хляб, дядо“, докато на запад чуваме „бел, хлеб, дедо“ и т.н.  Книжовният български език обединява източния я-тов език с е-товия западен език.

С примери от различните области в страната експертите от Института за български език успяха да покажат на учениците от различните краища на страната голямото разнообразие на диалектите ни, които в днешно време се откриват във и извън държавните граници на Република България. Чрез приказки, разказани на диалект от западните части, учениците от Варна трябваше да разпознават и дават обяснение на думи, които не са чували и обратно, тези от Петрич - да познаят думи от Северозападния край. След това трябваше да познаят наименованията на някои плодове и зеленчуци, които в различните краища носят различни народни имена, заимствани от съседните до този край държави. Например за  диня може да се каже още любеница, карпуза и бостан.

На участниците в събитието от името на Министерството на образованието и науката бяха раздадени тениски, шапки, химикалки и стикери с надписи „Аз чета“, а директорът на Националния дворец на децата г-жа Татяна Досева изказа благодарност от името на всички институции, участвали в организацията и провеждането на инициативите, посветени на Националната седмица на четенето, и призова децата да са все така активни и да не спират да четат книги.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“