МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: ОБРАЗОВАНИЕТО Е МОРАЛНО И НЕОТМЕНИМО ПРАВО

Начало » Последни публикации

11.12.2015

Национален форум „Участието на България в електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE”

 

„Всички, които ме познават, които са работили с мен, знаят специалното ми отношение към това, което обединява този форум, а именно – ученето през цял живот, професионалното образование. Ако може и двете в едно!“ С тези думи министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев откри Националния форум „Участието на България в електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE”. Събитието събра в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“ представители на заинтересовани страни в сектора на учене за възрастни - представители на образователни, обучителни, културни институции, на научните среди, на областни администрации и общини, министерства, агенции, национално представените работодателски и синдикални организации и представители на медиите.

Идеите ми се възприемат, вървят в желаната посока. Същите акценти, насоки имат експертите и специалистите, които организират този форум – „така че се срещнахме на ключовия камък. Всеки помага на другия. Ако бяхме музиканти, щяхме да чуем един много добре спят хор!“, определи сработването на екипа министърът. Той добави: Изключително благородни и заедно с това прагматични са нашите цели. Огромен контингент, нарастващ при това, възрастни хора трябва да имат спокойствие. Правим всичко възможно да осъществим нашите намерения в тези две сфери – моралната и материалната, с необходимите средства, за да може да се изгради архитектониката, да се „скачим“ с други в Европа.“

Участниците във форума бяха приветствани и от представители на Министерството на труда и социалната политика и Българската стопанска камара. Приветствия към присъстващите представители на заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни бяха изпратени от Синдиката на българските учители, Областния управител на Бургас и Националната агенция за професионално образование и обучение.

Директорът на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ в МТСП г-жа Елка Димитрова, изрази готовността на Министерството на труда и социалната политика да подкрепя и занапред дейностите, свързани със сектора, както и електронната платформа EPALE, нейното използване за учене през целия живот. „Искам да изкажа моето възхищение – толкова много е направено за една година и колко е полезна тази платформа. Може да се обменя информация. Човек може да научи много неща от блоговете, може да участва с коментари с други хора, да научи информация от други държави от Европа. Така можем да бъдем в крак с най-новите и с най-полезните неща.“

Г-н Томчо Томов, представител на Българската стопанска камара, подчерта, че живеем в нова икономическа реалност и който не го осъзнае, му предстои нелеко бъдеще. Знанието, идеите, иновациите са в основата на всичко. В основата на икономиката стои добавената стойност на човешкия потенциал. Трябва да разглеждаме всички поколения като обект на възможността за учене през целия живот. Не  работата сама по себе си е важна, а за да бъдеш успешен, да задържиш работата си, да посрещнеш предизвикателствата и промените, ти трябва да осъществяваш непрекъснато актове на учене.

Обстоен преглед на състоянието през последните години на сектора за учене на възрастни в България в презентацията си направи г-жа Валентина Дейкова.

Като национален координатор за учене на възрастни в България, г-жа Дейкова посочи, че благодарение на министър Тодор Танев бе разширено разбирането за обхвата на образователната система, който в предишни периоди е бил стеснен само до училищното образование. Министърът на образованието и науката не само говори за ученето през целия живот, но споделя и предлага решения в тази посока.

По време на форума на специална церемония бяха наградени най-добрите практики, публикувани на EPALE. Наградите връчиха съветниците на министъра на образованието и науката г-н Роберто Джераси и г-н Георги Станков. Първото място и награда таблет спечели ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ - гр. Русе.  Две втори места отличиха ПГ по дървообработване и строителство – гр. Хасково и ПГ „Генерал Владимир Заимов“ – гр. Сопот. Трето място зае ПГ по механоелектротехника „Никола Вапцаров“ – гр. София. Четвърто място бе определено за ПГ по механотехника и електротранспорт – гр. Стара Загора и пето място - за ПГ по селско стопанство – гр. Първомай.

Членове на Националното звено за подкрепа на EPALE представиха основните резултати, постигнати през изтеклата година и възможностите за изграждане на неформални партньорски мрежи. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“