МОН ПОЛУЧИ ПЪРВА НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Начало » Последни публикации

15.12.2015

На специална церемония, състояла се в Дома на Европа на 8 декември 2015 г., Министерството на образованието и науката бе отличено с първа награда и получи статуетка и грамота на организирания от Института по публична администрация (ИПА) конкурс за иновативни практики в доброто управление в държавната администрация.

Екип на МОН с ръководител г-жа Красимира Коева – директор на дирекция „Канцелария и административно обслужване“, участва в конкурса с проект, наречен „Отчитането и анализът на индивидуалните потребности на лицата като ключова предпоставка за въвеждане на успешни иновативни практики в доброто управление на процесите по предоставяне на административни услуги в МОН“.

Това е голям успех за МОН, тъй като в конкурса участваха множество централни и местни администрации на различно ниво (министерства, държавни агенции, центрове, общини и областни администрации и др.). Всички представени практики са оценени от специално определена комисия към ИПА, чиито членове са доказани експерти в съответната област, което прави получения приз още по-голямо признание за работата на МОН.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“