ОТКРИТА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС

Начало » Последни публикации

12.01.2016

Министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев подписа на 8 януари 2016 г. Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за първи и за пети клас за учебната 2016-2017 г., съобразно новия Закон за предучилищното и училищното образование и приетите нови учебни програми.

Документите за участие в процедурата може да се внасят всеки работен ден в МОН до 9 август 2016 г.

Заповедта може да прочетете тук

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“