ДИЯН СТАМАТОВ Е НАЗНАЧЕН ЗА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

08.02.2016

Министър-председателят Бойко Борисов назначи Диян Стаматов за заместник-министър на образованието и науката.

Диян Стаматов е дипломиран биолог и учител по биология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има завършена магистратура „Мениджмънт на образованието“.

До момента е директор на 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в София.

Преди това е бил директор на 8 СОУ „Васил Левски“ – София, и на 150 СОУ „Цар Симеон I“ – София.

Владее английски и руски език.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“