РЪКОВОДСТВОТО НА МОН ОБСЪДИ ПРЕДСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА С НАЧАЛНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

Начало » Последни публикации

04.09.2013

Основните задачи и приоритетни направления за работата през новата учебна година обсъдиха на двудневно работно съвещание във Велинград министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, заместник-министрите Атанаска Тенева, Мукаддес Налбант и Иван Кръстев, главният секретар Красимир Вълчев и ръководители на дирекции и звена в МОН с началниците на регионалните инспекторати по образованието в страната.

Работното съвещание е традиционно преди старта на всяка учебна година. „Много разчитаме на вашата помощ. Вие знаете проблемите по региони. И нека ние, с моя екип, и вие работим заедно, заедно със синдикатите и с работодателските организации, защото имаме една цел”, каза при откриване на работната среща министър Клисарова. Тя постави като приоритет работата по новия закон за средно образование и предучилищно обучение. По думите й водещата формула в документа е „от фактологично знание към компетентности за успешна реализация”.

По време на съвещанието проф. Анелия Клисарова коментира и темата с делегираните бюджети: „Те изиграха своята положителна роля, но вече създават диспропорция между големи и малки училища. Делегираните бюджети ще останат, но обсъждаме тяхното усъвършенстване. Предвиждаме да бъдат въведени определени коефициенти. Формулата се изяснява в момента.”

Сред приоритетите за работа са още промени в Закона за професионалното образование, намаляване броя на отпадналите ученици, създаване на образователна карта по региони. Тя ще помогне да бъде усъвършенствана училищната мрежа в страната.

Според заместник-министър Атанаска Тенева партньори в работата на Министерството на образованието и науката по тези и други проекти ще бъдат представителите на местните власти.

По думите на заместник-министър Мукаддес Налбант три са важните принципи, по които ръководният екип на министерството на образованието и науката ще работи – прозрачност, демократизъм в управлението и приемственост.

Новият заместник-министър в екипа Иван Кръстев пое ангажимент да работи за ефективни инструменти за финансиране на ключовите политики в сферата на образованието.

След срещата министър Клисарова посети СОУ „Васил Левски” – гр. Велинград. Тя отговори на въпросите на учители за новите моменти в подготвения проект на закон за средното образование

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“