ОТ 16 ДО 19 ФЕВРУАРИ 2016 Г. Е ПРЕУСТАНОВЕН УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС В ГР. ВАРНА

Начало » Последни публикации

15.02.2016

След епидемиологичен анализ и по предложение на Регионалната здравна инспекция – Варна, се преустановява учебният процес за училищата на територията на гр. Варна от 16 до 19 февруари 2016 г.

В Министерството на образованието и науката е постъпил доклад от началника на Регионалния инспекторат по образованието – Варна, с предложение за преустановяване на учебните занятия. В доклада се уточнява, че от 16 до 18 февруари 2016 г. се преустановява учебният процес по заповед на кмета на града, а за 19 февруари се очаква разрешение от МОН.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“