ФАРМАЦЕВТИЧНИ ФИРМИ ЩЕ ФИНАНСИРАТ СТУДЕНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕКИПИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Начало » Последни публикации

16.02.2016

Фармацевтични фирми са готови да финансират включването на студенти и специализанти в научни екипи. Това стана ясно по време на дискусионната среща „Научноизследователски приоритети и проекти в сферата на фармацевтичната индустрия и публично-частното партньорство“, проведена днес в София по инициатива на Министерството на образованието и науката и с домакинството на Българската генерична фармацевтична асоциация.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов предложи финансирането да е под формата на ваучери, които ще се дават на ръководителите на научни проекти, а те да ги разпределят между екипа.

Сега най-много средства за научни изследвания се инвестират от фармацевтичния сектор в България. Ето защо екипът на Министерството на образованието и науката очаква производителите на лекарства да участват при формулирането на приоритетите за научни изследвания. При предстоящо обявяване на конкурсна сесия на Фонд „Научни изследвания“ тези приоритети ще залегнат в изискванията към кандидатстващите. Целта ни е да се инвестират средства по разработки, които допринасят за създаването на продукти за повишаване качеството на живота и за възстановяване на здравето, обясни проф. Костадинов.

Доц. д-р Нели Косева, директор на Института по полимери на БАН, потвърди необходимостта от привличане и задържане на способни млади хора в сферата на науката, което може да става с по-добро финансиране за колективи, които работят по научни проекти с бизнес организации. Според нея посочването от компаниите на необходими конкретни разработки ще ускори изследванията.

Директорът на дирекция „Наука“ в МОН Златина Карова изтъкна, че участниците в срещата са се обединили по важността от улесняване трансфера на научни технологии.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“