150 РОМСКИ ДЕЦА ОТ КВ. „ФАКУЛТЕТА“ ЩЕ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА УЧИЛИЩЕ И ЩЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗПЛАТЕН ОБЯД В РЕКОНСТРУИРАНА СГРАДА НА 75. ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Начало » Последни публикации

17.02.2016

50 деца от ромската общност в столичния квартал „Факултета“ на възраст между 4 и 6 години, които не ходят на детска градина, ще придобиват училищни навици и умения за здравословен начин на живот с помощта на психолози, логопеди, учители. Други 100 деца на 6-годишна възраст от подготвителните групи на 75. Основно училище „Тодор Каблешков“ пък ще получават  безплатен топъл обяд. Цел е да се повиши мотивацията на родителите да изпращат децата си на училище и да ги насърчават да участват активно в образователния процес.

Тези дейности се разкриват в обновени помещения в стара сграда на 75. ОУ, като са обособени две учебни стаи, кухня и столова. Реконструкцията, обзавеждането и дейностите по заниманията и изхранването на ромските деца в квартала са за  близо 360 000 евро, осигурени по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“, изпълняван по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На снимките на стената се вижда как е изглеждала сградата преди година и половина, за да се превърне в това, което е днес. Важното е новите помещения да се ползват не само днес и утре, но и години напред заради децата, каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков при откриването на обновените помещения. Той преряза лентата заедно с г-жа Елизабет Аспакер, министър на Кралство Норвегия по въпросите на Европейското икономическо пространство и ЕС и кметът на община „Красна поляна“ Иван Чакъров.

Аз самата съм учителка. Инвестирането в образование в най-ранна възраст е приоритет на норвежкото правителство. Изключително важно е повече ромски деца да посещават заниманията в предучилищна възраст, защото това е определящо за бъдещия им успех в училище, коментира министър Аспакер. Тя подари книги за училищната библиотека.

На церемонията присъстваха Н. Пр. г-жа Гюру Катарина Х. Викьор, посланик на Кралство Норвегия, главният директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН г-н Иван Модев, водещи експерти от Министерския съвет, представители на неправителствени организации.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“