150 РОМСКИ ДЕЦА ОТ КВ. „ФАКУЛТЕТА“ ЩЕ СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА УЧИЛИЩЕ И ЩЕ ПОЛУЧАВАТ БЕЗПЛАТЕН ОБЯД В РЕКОНСТРУИРАНА СГРАДА НА 75. ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Начало » Последни публикации

17.02.2016

50 деца от ромската общност в столичния квартал „Факултета“ на възраст между 4 и 6 години, които не ходят на детска градина, ще придобиват училищни навици и умения за здравословен начин на живот с помощта на психолози, логопеди, учители. Други 100 деца на 6-годишна възраст от подготвителните групи на 75. Основно училище „Тодор Каблешков“ пък ще получават  безплатен топъл обяд. Цел е да се повиши мотивацията на родителите да изпращат децата си на училище и да ги насърчават да участват активно в образователния процес.

Тези дейности се разкриват в обновени помещения в стара сграда на 75. ОУ, като са обособени две учебни стаи, кухня и столова. Реконструкцията, обзавеждането и дейностите по заниманията и изхранването на ромските деца в квартала са за  близо 360 000 евро, осигурени по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“, изпълняван по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

На снимките на стената се вижда как е изглеждала сградата преди година и половина, за да се превърне в това, което е днес. Важното е новите помещения да се ползват не само днес и утре, но и години напред заради децата, каза заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков при откриването на обновените помещения. Той преряза лентата заедно с г-жа Елизабет Аспакер, министър на Кралство Норвегия по въпросите на Европейското икономическо пространство и ЕС и кметът на община „Красна поляна“ Иван Чакъров.

Аз самата съм учителка. Инвестирането в образование в най-ранна възраст е приоритет на норвежкото правителство. Изключително важно е повече ромски деца да посещават заниманията в предучилищна възраст, защото това е определящо за бъдещия им успех в училище, коментира министър Аспакер. Тя подари книги за училищната библиотека.

На церемонията присъстваха Н. Пр. г-жа Гюру Катарина Х. Викьор, посланик на Кралство Норвегия, главният директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН г-н Иван Модев, водещи експерти от Министерския съвет, представители на неправителствени организации.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“