В МОН СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

25.02.2016

Заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование се проведе на 24 февруари 2016 г. в Министерството на образованието и науката под председателството на зам.-министър Диян Стаматов. В него взеха участие представители на всички национално представени синдикални и работодателски организации, директори на дирекции, както и експерти в Министерството.

На заседанието бяха представени учебните програми за II, VI и VIII клас по български език и литература и история и цивилизации. Членовете на Отрасловия съвет подкрепиха удължаването на срока за одобрение на учебните програми до 7 март 2016г. и обсъждането на предложенията и становищата да бъде направено на следващото заседание на Отрасловия съвет.

Пред социалните партньори бе представен и проектът на Държавен образователен стандарт за предучилищното образование. До 29 февруари 2016 г. членовете на Отрасловия съвет ще могат да изпращат в Министерството своите предложения и коментари по проекта.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“