МОН ИНТЕНЗИВНО РАБОТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ СИ ПРИОРИТЕТИ, ЗАЯВИ МИНИСТЪР КУНЕВА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Начало » Последни публикации

26.02.2016

В момента в Министерството на образованието и науката има изключителна концентрация на задачи, с изпълнението на които ще бъдат постигнати основните приоритети, заяви министър Меглена Кунева по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за правителствената програма в частта „Образование и наука“. В тази сфера в програмата са включени 17 приоритета, 35 цели и 109 мерки, подчерта тя.

Отчитайки свършеното от началото на мандата, вицепремиерът и министър на образованието и науката акцентира на това, което предстои в близките седмици и месеци. В момента текат обсъжданията на проектите на учебни програми за ІІ, за VІ и за VІІІ клас. В рамките на 10 дни проведохме 5 национални обсъждания по проектите на програми, покриващи всички области, в които се включиха над 500 участници. Поради засиления обществен интерес удължих срока за предоставянето на становища, отбеляза Меглена Кунева. В понеделник ще представим публично проекта на Държавен образователен стандарт за предучилищното образование – изключително важен стандарт, който касае възпитанието и обучението в най-ранна възраст, каза тя и уточни, че проектът ще бъде подложен на широко обсъждане.

Създадохме организация за ускорена работа на работните групи по останалите стандарти. Групите заседават по-често, разширяваме техния състав, а заместник-министърът, който отговоря за средното образование, ми докладва всяка седмица за напредъка по подготовката, подчерта министър Кунева.

На основата на приетите промени в Закона за висшето образование предстои да внесем в Министерския съвет подзаконови актове, които да осигурят изпълнението на закона. В понеделник ще проведа среща с ректорите, на която ще обсъдим възможностите, които промените в закона дават на висшите училища. Разработваме и промени в Закона за професионалното образование, свързани със Закона за предучилищното и училищното образование, които да предложим на вниманието на Народното събрание в началото на месец май. Предстои и голямата тема за по-дълбока реформа в професионалното образование, колегите завършват един вариант на законопроект, който очаквам да видя в близките дни, и след това да има широка дискусия, обясни министър Кунева.

Така че очаква ни много и интензивна работа, защото има какво да наваксваме. Разчитам на Народното събрание да подкрепя добрите законодателни инициативи в областта на образованието и науката, допълни тя.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“