ДИЯН СТАМАТОВ: В НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ОЧЕРТАХМЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ И АКЦЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА НИ

Начало » Последни публикации

10.03.2016

Водещ: Намираме се в Министерство на образованието и науката, в кабинета на заместник-министър Диян Стаматов. Господин Стаматов, преди да станете заместник-министър, вие бяхте директор на столичното 119. СОУ и като такъв ни дадохте интервю, в което обявихте, че децата в училище трябва да се възпитават с любов към Отечеството, което не присъства достатъчно в сегашните учебни програми. Тогава това предизвика гнева на вече бившия министър Тодор Танев и той ви извика на среща през нашия ефир. Видяхте ли се с него тогава и какво си казахте?

Диян Стаматов: Да. Това беше последното ми интервю по вашата телевизия. Проф. Танев беше, според мен, в лошо разположение на духа и имаше критични бележки отправени в ефира към мен. Не се видяхме след това, но не това е най-важното. По-важното е, че учебните програми, които тогава бяха дискутирани, всеки момент ще бъдат утвърдени, след като са направени доста стабилни промени в тях по отношение на български автори и на акценти от българската история.

Водещ: Как смятате да бъдат променени тези учебни програми, така че в училище децата реално да бъдат възпитавани с любов към Отечеството?

Диян Стаматов: Много важен момент е наличието на една, така да се каже защитена зона от български автори, които да не излизат по никакъв начин от българските учебници, независимо от ситуациите и преходните моменти, в които се намираме. Точно това е акцентът, който сега присъства в учебните програми. Това се отнася и за българските исторически акценти.

Водещ: Неведнъж е повдиган въпросът, че учебниците са написани прекалено сложно и децата трябва да усвояват много суха материя, а в същото време няма и практика. Как смятате да се променят тези пороци на образователната ни система?

Диян Стаматов: Това, според мен, сравнително лесно може да се промени, когато авторските колективи от преподаватели във висшите училища бъдат заменени с активни учители. Точно учителят е този, който трябва да е в основата на изготвянето на учебниците, защото той знае какво трябва и до каква степен да е застъпено в учебниците. Но много важно е разбира се и присъствието все пак и на някои от преподавателите във висшите училища, но не те да са водещи.

Водещ: Господин Стаматов, обяснете ни още нещо, което стана като че ли неясно. Преди време обявихте, че ще се въведат две нови форми на обучение в детските градини – почасова и самостоятелна. Тези форми и специално самостоятелната за кои деца ще важи? Нали все пак от 5 г. става задължително посещаването на предучилищна група?

Диян Стаматов: Да. Задължителната форма на предучилищно образование е факт. Този стандарт в момента е в процес на дискусия сред обществото и сред учителите. Самостоятелната форма касае, според мен, една сравнително малка група от деца. Точно онези, които нямат реална възможност да присъстват всеки ден в градината поради различни причини – било здравословни, било социални, било проблеми, свързани с транспорта. Да, най-вероятно в тази група ще попаднат и малка група деца, които са на родители, които считат, че тяхното място не е в детските градини. Но в настоящия момент тази група не е никак голяма. Тя е под половин процент, така че това е една добра възможност да се удовлетвори все пак и тяхното желание.

Водещ: Как ще се контролира подготовката на децата вкъщи и вие смятате ли, че това е добре за тях да бъдат далеч от свои връстници, ще могат ли да изградят социални умения у децата?

Диян Стаматов: Да, и моето мнение е такова, че едно дете трябва да бъде в детската градина. Но има родители, които са на коренно противоположна позиция и считат че те са достатъчно подготвени, за да дадат социален тласък на децата си. Все пак ние живеем в съвсем различно време и трябва да се съобразим с тях. Това, което детската градина ще прави в края на всяка учебна година, е да преценява докъде е стигнала социалната подготовка на децата. Ако се забележи, че има стабилно изоставане, децата ще трябва задължително да бъдат в градината.

Водещ: Накрая да Ви зададем един въпрос, който не е от вашия ресор. Става въпрос за висшето образование. Какво е Вашето мнение – има ли прекалено много университети в България? Защото сякаш остава впечатлението, че всеки който не е кандидатствал, той не е приет. И може ли да се промени това, според вас?

Диян Стаматов: Да, в момента е точно така – всеки, който завършва и реши да кандидатства влиза във висше училище. Броят на университетите е доста голям. В сектора „Висше образование“ се работи доста в тази посока. И мисля че ще се намери разумното решение.

Водещ: Как ще стане това – с намаляване на специалностите, с отнемане на акредитации на университети?

Диян Стаматов: Всъщност висшето училище по нищо не се отличава от всяка друга дейност в страната ни. Когато няма кандидати за съответното висше училище, по естествен път то ще отпадне.

Водещ: Много ви благодаря за това интервю, което дадохте за „Добро утро, Европа“. Чухте заместник-министър Диян Стаматов за образованието в гимназиален и в предучилищен етап.

ТВ Европа

Новини, 10 март 2016 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“