4866 УЧЕНИЦИ ЩЕ СЕ ЯВЯТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ НА 29 АВГУСТ

Начало » Последни публикации

28.08.2013

На 29 август 2013 г. в 5,45 часа в Министерство на образованието и науката ще се генерира тестът за задължителния държавен зрелостен изпит по Български език и литература от сесия август – септември 2013 г. Ще има 8 модула по 4 варианта и 30 формулировки с по 41 въпроси. Броят на подадените заявления за този изпит е 4866.

Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е на 30 август 2013 г. и тестовете за него ще се генерират в 7:00 часа в деня на изпита. Броят на подадените заявления за него е 8955.

Най-голям интерес към момента има по география и икономика – общо 4750 зрелостници, по биология и здравно образование – 2007 зрелостници и по философски цикъл – 1242 зрелостници.

Скалата за оценяване е утвърдена за цялата учебна година, т.е. прилага се същата скала като на майската сесия. Националните комисии по оценяване включват 129 учители и представители на висши училища. Срокът за оценяване на изпитните работи е до 10 септември 2013 г. Резултатите трябва да се обявят не по-късно от 13 септември 2013 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“